Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

"REGIONALNE PARTNERSTWO DLA WOLONTARIATU" - EDYCJA 2021 -2023: KONSULTACJE REGULAMINU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Serdecznie zapraszamy do wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu otwartego konkursu ofert Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021 – 2023. Konkurs realizowany jest w ramach Korpusu Solidarności Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030”. Celem konkursu jest wybór Partnerów Regionalnych, którzy będą wspierać realizację Programu. Wszelkie szczegóły znajdują się w projekcie Regulaminu umieszczonym na platformie. Prosimy o zgłaszanie uwag do Regulaminu w nieprzekraczalnym terminie do 12 listopada br.wyłącznie poprzez platformę Stacja Konsultacja.  
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<22232425262712829230131323334>
przejdź do strony:  
Komentarze (1)
użytkownikkomentarz
Jan M. Grabowski
Komentowany fragment:
str. 27, rozdział 14.1
Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu niewykorzystanej dotacji lub części Dotacji w terminie i na zasadach określonych w przepisach UoFP i Umowie.
Propozycja / komentarz (z uzasadnieniem):
Proponuję uszczegółowić, że nie dotyczy to sytuacji oszczędności w projekcie z uwagi na ryczałtowe rozliczenie projektu (zgodnie z kwotami ryczałtowymi), tj. w sytuacji przeprowadzenia działań i osiągnięcia założonych rezultatów.
Oszczędności w projekcie (np. tańszy catering, mniej środków wydanych na materiały biurowe) to także "niewykorzystana część dotacji" i jako takie mogą się pojawić w konkretnym zadaniu rozliczanym kwotą ryczałtową. Niemniej nie powinny one podlegać zwrotowi. Zwrot powinien mieć zastosowanie, gdy realizator nie przeprowadził działania, lub przeprowadził je częściowo (np. zrealizował jedno z trzech szkoleń).
Komentarze ogólne (16) pokaż
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych