Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

"REGIONALNE PARTNERSTWO DLA WOLONTARIATU" - EDYCJA 2021 -2023: KONSULTACJE REGULAMINU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Serdecznie zapraszamy do wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu otwartego konkursu ofert Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021 – 2023. Konkurs realizowany jest w ramach Korpusu Solidarności Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030”. Celem konkursu jest wybór Partnerów Regionalnych, którzy będą wspierać realizację Programu. Wszelkie szczegóły znajdują się w projekcie Regulaminu umieszczonym na platformie. Prosimy o zgłaszanie uwag do Regulaminu w nieprzekraczalnym terminie do 12 listopada br.wyłącznie poprzez platformę Stacja Konsultacja.  
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
1253456789101111213>
przejdź do strony:  
Komentarze (5)
użytkownikkomentarz
Agnieszka agaaka
Komentowany fragment:
Str. 25, pkt. 4 i)
Propozycja / komentarz (z uzasadnieniem):
Należy usunąć cały punkt. Sformułowanie, że z "dużym prawdopodobieństwem wynika, że organizacja lub osoby działające w jej imieniu nie są godne zaufania" jest niekonkretne i niemierzalne. Nie wiadomo, co oznacza, że ktoś jest niegodny zaufania. Dodatkowo to sformułowanie daje podstawę do naruszeń ze względu na odmienny światopogląd i niezgodność wartości. Nie wiadomo również, co oznacza sformułowanie "z dużym prawdopodobieństwem".
Agnieszka agaaka
Komentowany fragment:
Str. 21, pkt. 11.1.3
Propozycja / komentarz (z uzasadnieniem):
Należy zamienić "[...] z oceny merytorycznej danego wniosku" na "[...] z oceny merytorycznej wniosków w ramach województwa z którego pochodzi wniosek będący podstawą do wystąpienia konfliktu interesów". Przy niewielkiej ilości składanych wniosków 2-5/ wojewóztwo odstąpienie od oceny jednego wniosku i np. negatywna ocena pozostałych 4 wniosków nie zabezpieczy bezstronnej oceny. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów ekspert powinien oceniać wnioski złożone w ramach innych województw tak, aby ocena wniosków w ramach 1 województwa była obiektywna.
Agnieszka agaaka
Komentowany fragment:
Str. 7, pkt. 2.3:
Propozycja / komentarz (z uzasadnieniem):
Należy zmienić w sposobie pomiaru wskaźników "dziennik stażu" na "karta stażu". W latach 2019 - 2020 w projekcie występowała "Karta stażu". Rekomendacja ma na celu ujednolicenie nazewnictwa prowadzonej dokumentacji w całym programie.
Agnieszka agaaka
Komentowany fragment:
Str. 7, pkt. 1.8:
Propozycja / komentarz (z uzasadnieniem):
Należy zmienić w sposobie pomiaru wskaźników "realizacja bonów" na "dokument potwierdzający odbycie szkolenia: zaświadczenie, certyfikat lub pozytywnie zdany egzamin, itp". Sformułowanie "realizacja bonów" jest mylące i mało konkretne. Standardowo w działaniach edukacyjnych potwierdzeniem nabycia kompetencji/ kwalifikacji są certyfikaty lub zaświadczenia o odbyciu szkolenia.
Agnieszka agaaka
Komentowany fragment:
Str. 7, pkt. 1.7:
Propozycja / komentarz (z uzasadnieniem):
Należy zmienić w sposobie pomiaru wskaźników "realizacja grantów" na "dokumentacja związana z realizacją grantów, określona we wnioskach złożonych przez wolontariuszy". Sformułowanie "realizacja grantów" jest mylące i mało konkretne. Dokumentacja określona przez samego wolontariusza we wniosku o grant i zaakceptowana przez Partnera jest możliwa do weryfikacji i mierzalna.
Komentarze ogólne (16) pokaż
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych