Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUBRANIEC PARCELE/DOBIERZYN

Plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dobierzyn i Lubraniec Parcele, obejmuje obszar położony w miejscowości Dobierzyn oraz Lubraniec Parcele w centralnej części gminy Lubraniec, przy granicy z Miastem. Plan, skutkuje zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr II/6/98 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 10 listopada 1998 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkalnego położonego w rejonie ulic Brzeskiej i Sportowej w mieście Lubraniec dotyczącego przeznaczenia terenów pod następujące funkcje: mieszkalnictwa rodzinnego o niskiej intensywności zabudowy, pod usługi sportowe, urządzenia komunikacyjne i budownictwo wielorodzinne. Zagospodarowanie tego obszaru pozwoli określić zasady kształtowania systemów zieleni i przestrzeni publicznych, zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa i krajobrazu kulturowego, warunki i parametry zabudowy oraz granice zagospodarowania terenu.
Organizator konsultacji: Gmina Lubraniec
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<125345678910111213>
przejdź do strony:  
Komentarze (0)
użytkownikkomentarz
Brak komentarzy do tej strony
Komentarze ogólne (0)
Załączniki (2)
logotyp
© 2023 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych