Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

"REGIONALNE PARTNERSTWO DLA WOLONTARIATU" - EDYCJA 2021 -2023: KONSULTACJE REGULAMINU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Serdecznie zapraszamy do wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu otwartego konkursu ofert Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021 – 2023. Konkurs realizowany jest w ramach Korpusu Solidarności Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030”. Celem konkursu jest wybór Partnerów Regionalnych, którzy będą wspierać realizację Programu. Wszelkie szczegóły znajdują się w projekcie Regulaminu umieszczonym na platformie. Prosimy o zgłaszanie uwag do Regulaminu w nieprzekraczalnym terminie do 12 listopada br.wyłącznie poprzez platformę Stacja Konsultacja.  
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<34567891011112131411510>
przejdź do strony:  
Komentarze (3)
użytkownikkomentarz
Ewa Kluszczyńska
Komentowany fragment:
Działanie 4.3, str. 8. Łączny budżet dla działania 4.3
Propozycja / komentarz (z uzasadnieniem):
Zaplanowana kwota jest rażąco niska, ponieważ:
* nie zmieniła się w stosunku do poprzedniej edycji pomimo zwiększenia budżetu projektu,
* jest niewystarczająca by zatrudnić koordynatora (na min. 1/2 etatu) i pokryć koszty związane z księgową, promocją i kosztami administracyjnymi, nie mówiąc już o przejazdach uczestników Programu, tym bardziej, że koszty wzrastają dla projektów realizowanych w partnerstwach. Proponuję zwiększyć tę kwotę.
Mariusz Kołodziejski
Komentowany fragment:
Propozycja / komentarz (z uzasadnieniem):
Mariusz Kołodziejski
Komentowany fragment:
Propozycja / komentarz (z uzasadnieniem):
Komentarze ogólne (16) pokaż
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych