Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

"REGIONALNE PARTNERSTWO DLA WOLONTARIATU" - EDYCJA 2021 -2023: KONSULTACJE REGULAMINU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Serdecznie zapraszamy do wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu otwartego konkursu ofert Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021 – 2023. Konkurs realizowany jest w ramach Korpusu Solidarności Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030”. Celem konkursu jest wybór Partnerów Regionalnych, którzy będą wspierać realizację Programu. Wszelkie szczegóły znajdują się w projekcie Regulaminu umieszczonym na platformie. Prosimy o zgłaszanie uwag do Regulaminu w nieprzekraczalnym terminie do 12 listopada br.wyłącznie poprzez platformę Stacja Konsultacja.  
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<253456789101111213141>
przejdź do strony:  
Komentarze (10)
użytkownikkomentarz
Jan M. Grabowski
Komentowany fragment:
Stron 7, Tabela 1
Sposób pomiaru wskaźników w pkt. 1.7 i 1.8 - realizacja bonów
Propozycja / komentarz (z uzasadnieniem):
Sposób pomiaru wskaźników w pkt. 1.7 i 1.8 - realizacja bonów powinien byc zamieniony na "dokumenty poświadczające realizację mini grantów" (1.7) i "dokumenty poświadczające realizację bonów edukacyjnych".
Ewa Kluszczyńska
Komentowany fragment:
Działania do realizacji, str. 7.
Propozycja / komentarz (z uzasadnieniem):
Proponuję zaznaczyć w regulaminie, które działania zależą od NIW (np. 1.6, 1.7, 1.8), tzn. do których z działań NIW zamierza opracować dokumentację i regulaminy. W poprzedniej edycji szeroko opisaliśmy takie zadania jak certyfikacja, konkurs na wolontariusza/koordynatora roku, po czym okazało, że nie miało to najmniejszego sensu, bo ich realizacja zależna była od opracowanej przez NIW dokumentacji.
Martyna Kubicka
Komentowany fragment:
Staże rozwojowe dla koordynatorów
Propozycja / komentarz (z uzasadnieniem):
2.3 – Staże dla koordynatorów – Z doświadczeń wyniesionych z realizacji działań w ramach obecnego konkursu wynika, że ta forma wsparcia w przypadku koordynatorów się nie sprawdza. Większość koordynatorów albo łączy zarządzanie wolontariatem z innymi obowiązkami zawodowymi w organizacji/instytucji, w której pełni tę funkcje, bądź nie jest to w ogóle powiązane z pracą zawodową, sami są wolontariuszami. W związku z tym osoby te nie są w stanie pozwolić sobie na kilkudniowy wyjazd, a jednodniowy staż nie ma sensu – jest to raczej wizyta studyjna. Ta jest z kolei wymieniona jako forma możliwa do realizacji w działaniu 2.4, czyli tak naprawdę byłoby to dublowanie. Dlatego chyba lepiej byłoby dopisać staż jako kolejną możliwą formę do realizacji w ramach działania 2.4  , a z punktu 2.3 zwyczajnie zrezygnować lub zamienić go na wizyty studyjne (pod warunkiem, że wypadną one z 2.4).
Martyna Kubicka
Komentowany fragment:
1.8Organizacja Konkursu na Bony edukacyjne dla wolontariuszy
Propozycja / komentarz (z uzasadnieniem):
1.8 – bony edukacyjne – Podane informacje są trochę nieprecyzyjne. Wydaje mi się, że już na tym etapie należałoby określić, czy np. wolontariusze mogą zgłosić dowolną potrzebę szkoleniową i wskazać realizatora szkolenia, a zadaniem Partnera jest mu to tylko opłacić, czy też będzie tak jak w przypadku Karty Wolontariusza, tj. Biuro KS nawiąże współpracę z konkretnymi instytucjami.
Ewa Kluszczyńska
Komentowany fragment:
Sposób pomiaru wskaźników
Propozycja / komentarz (z uzasadnieniem):
Proponuję uzupełnić listę potencjalnych wskaźników o te, które dokumentowałyby realizację zadań w trybie zdalnym, np. printscreeny, lista osób zarejestrowanych na spotkanie.
Martyna Kubicka
Komentowany fragment:
Propozycja / komentarz (z uzasadnieniem):
Agnieszka Lissowska-Lewkowicz
Komentowany fragment:
Propozycja / komentarz (z uzasadnieniem):
Agnieszka Lissowska-Lewkowicz
Komentowany fragment:
Propozycja / komentarz (z uzasadnieniem):
Agnieszka Lissowska-Lewkowicz
Komentowany fragment:
Propozycja / komentarz (z uzasadnieniem):
Agnieszka Lissowska-Lewkowicz
Komentowany fragment:
Propozycja / komentarz (z uzasadnieniem):
Komentarze ogólne (16) pokaż
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych