Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

"REGIONALNE PARTNERSTWO DLA WOLONTARIATU" - EDYCJA 2021 -2023: KONSULTACJE REGULAMINU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Serdecznie zapraszamy do wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu otwartego konkursu ofert Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021 – 2023. Konkurs realizowany jest w ramach Korpusu Solidarności Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030”. Celem konkursu jest wybór Partnerów Regionalnych, którzy będą wspierać realizację Programu. Wszelkie szczegóły znajdują się w projekcie Regulaminu umieszczonym na platformie. Prosimy o zgłaszanie uwag do Regulaminu w nieprzekraczalnym terminie do 12 listopada br.wyłącznie poprzez platformę Stacja Konsultacja.  
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<23242526271282923013132333435>
przejdź do strony:  
Komentarze (2)
użytkownikkomentarz
Jan M. Grabowski
Komentowany fragment:
str. 28, rozdział 14.2
Dotacja zostanie uznana za rozliczoną, jeżeli wszystkie działania wskazane we wniosku Tabela 1. Wskaźniki i harmonogram działań w każdej pozycji od 1.1 do 4.2 zostały zrealizowane z zachowaniem wskaźnika ilościowego tj. liczby działań określonej dla każdego działania w pozycjach od 1.1 do 4.2, a poziom osiągniętego wskaźnika rezultatu dla każdego z działań tj. liczba uczestników ww. działań lub wytworzonych produktów w odniesieniu do docelowej/wnioskowanej wartości wynosi co najmniej 80%.
Propozycja / komentarz (z uzasadnieniem):
Czy nie jest lepszym rozwiązaniem, z punktu widzenia rozliczenia przez NIW, jak i poszczególnych realizatorów, podzielenie kwot rozliczenia i wskaźników w odniesieniu do części budżetu, tzn. 1. Wolontariusze, 2. Koordynatorzy etc.? Proponuję zachowanie wartości min. 80% rozliczenia, ale w odniesienia do poszczególnych części rozliczenia o konkretnej kwocie dotacji, a nie podważania rozliczenia np. całego budżetu przez braki w niezrealizowanym zadaniu 1.4 lub 3.4.
Inaczej mówiąc, w budżecie będzie kilka kwot ryczałtowych, a nie jedna równa wartości budżetu.
Mariusz Kołodziejski
Komentowany fragment:
Propozycja / komentarz (z uzasadnieniem):
Komentarze ogólne (16) pokaż
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych