Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

"REGIONALNE PARTNERSTWO DLA WOLONTARIATU" - EDYCJA 2021 -2023: KONSULTACJE REGULAMINU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Serdecznie zapraszamy do wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu otwartego konkursu ofert Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021 – 2023. Konkurs realizowany jest w ramach Korpusu Solidarności Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030”. Celem konkursu jest wybór Partnerów Regionalnych, którzy będą wspierać realizację Programu. Wszelkie szczegóły znajdują się w projekcie Regulaminu umieszczonym na platformie. Prosimy o zgłaszanie uwag do Regulaminu w nieprzekraczalnym terminie do 12 listopada br.wyłącznie poprzez platformę Stacja Konsultacja.  
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<21222324252627128292301313233>
przejdź do strony:  
Komentarze (1)
użytkownikkomentarz
Jan M. Grabowski
Komentowany fragment:
Str. 16, rozdział 13
Beneficjent może wykorzystać środki z Dotacji w terminie realizacji zadania określonym w Umowie, nie wcześniej niż od dnia rozpoczęcia realizacji zadania określonego w Umowie i nie później niż do 31 grudnia 2023 r. (co wynika z rocznego charakteru budżetu – 31 grudnia jest ostatecznym terminem dokonywania płatności).
Propozycja / komentarz (z uzasadnieniem):
Czy to postanowienie regulaminu nie jest jednak zbyt optymistyczne? Obawiam się, że "roczny charakter budżetu" oznacza, że środki przyznane na dany rok kalendarzowy należy wykorzystać do konca tego roku kalendarzowego, a nie do końca okresu realizacji trzyletniego projektu.
Komentarze ogólne (16) pokaż
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych