Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO 2030 ROKU – STRATEGIA PRZYSPIESZENIA 2030+

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął założenia Strategii rozwoju do 2030 roku, dokumentu programowego, który będzie m.in. podstawą do opracowania regionalnego programu operacyjnego województwa w perspektywie 2021-2027. Konsultacje dokumentu będą trwały do 2 czerwca br.
Organizator konsultacji: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
12234567891021121213>
przejdź do strony:  
Komentarze (2)
użytkownikkomentarz
Joanna Kamińska
Nr strony:
59
Treść uwagi/propozycja zmiany:
W akapicie

„Zakłada się działania mające na celu wzmocnienie sektora pozarządowego jako partnera dla realizacji zadań własnych samorządów lokalnych i samorządu regionalnego, w szczególności w zakresie powierzania realizacji zadań związanych ze stymulowaniem rozwoju społecznego oraz prowadzeniem działalności opiekuńczych”

rozszerzyć potencjalne obszary realizacji zadań publicznych przez NGO.
Uzasadnienie uwagi:
Należy unikać „spychania” organizacji w wybrane obszary działania. Sektor organizacji pozarządowych jest bardzo różnorodny i działa nie tylko w takich obszarach jak animacja dzieci i młodzieży czy usługi z obszaru pomocy społecznej, lecz także turystyka, rekreacja, sport, kultura, sztuka, ekologia, rynek pracy, prawa człowieka, prawo i jego ochrona, sprawy zawodowe, branżowe i w wielu innych obszarach (patrz s.20 „Badania kondycji trzeciego sektora i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim”, Toruń 2019 – Pola działalności NGO).
Joanna Kamińska
Nr strony:
13
Treść uwagi/propozycja zmiany:
W akapicie
"W znacznie większym stopniu należy angażować do realizacji zadań publicznych lokalny sektor pozarządowy, który np. w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży oraz niektórych rodzajów usług opiekuńczych, jest w stanie wspomóc dysponującą niezbyt rozbudowanymi kadrami lokalną administrację samorządową"
rozszerzyć potencjalne obszary realizacji zadań publicznych przez NGO np. poprzez dodanie sformułowania "i w wielu innych sferach".
Uzasadnienie uwagi:
Należy unikać „spychania” organizacji w wybrane obszary działania. Sektor organizacji pozarządowych jest bardzo różnorodny i działa nie tylko w takich obszarach jak animacja dzieci i młodzieży czy usługi z obszaru pomocy społecznej, lecz także turystyka, rekreacja, sport, kultura, sztuka, ekologia, rynek pracy, prawa człowieka, prawo i jego ochrona, sprawy zawodowe, branżowe i w wielu innych obszarach (patrz s.20 „Badania kondycji trzeciego sektora i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim”, Toruń 2019 – Pola działalności NGO).
Komentarze ogólne (1) pokaż
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych