Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

ARCHIWUM KONSULTACJI

Tu znajdziesz dodawane przez użytkowników konsultacje dokumentów.
Sprawdź, kto i co aktualnie konsultuje. Aby wyrazić swoje zdanie,zaloguj się lub dołącz do serwisu.
Pokaż konsultacje graficzne
Nowa konsultacja
«12345»
nazwaorganizatoraktywność
"Planowanie z mieszkańcami" - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego południowo - wschodniej części miejscowości Osiek
Celem konsultacji jest zabranie opinii interesariuszy do wstępnych założeń MPZP obszaru pd.-wsch. części miejscowości Osiek oraz wprowadzenie mieszkańców w procesy konsultacyjne.
źródło dokumentu
komentarzy: 4
Urząd Gminy Osiek2020-06-08
2020-07-15
Konsultacje Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2020-2030
źródło dokumentu
komentarzy: 7
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej2020-05-26
2020-06-05
Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+
źródło dokumentu
komentarzy: 25
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego2020-05-20
2020-06-02
Konsultacje społeczne w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Konarskiego, Solidarności i Nad Torem Grudziądzu
Weź udział w konsultacjach społecznych w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Konarskiego, Solidarności i Nad Torem Grudziądzu
komentarzy: 6
Urząd Miejski w Grudziądzu2020-04-20
2020-04-30
Zapraszamy na konsultacje społeczne w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Sadowo w Grudziądzu
Zapraszamy na konsultacje społeczne w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Sadowo w Grudziądzu.
komentarzy: 12
Urząd Miejski w Grudziądzu2020-04-17
2020-04-30
Konsultacje Regulaminu konkursu "Granty jubileuszowe"
Zapraszamy do konsultowania "Regulaminu konkursu "Granty jubileuszowe" - konkursu adresowanego do organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego.
komentarzy: 8
Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych2020-04-02
2020-04-09
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych dla Partnerów Regionalnych KS
źródło dokumentu
komentarzy: 45
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego2020-02-24
2020-02-28
Konsultacje w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w administracji MOSiR w Mińsku Mazowieckim
Aby wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców, którzy nie mogli wypowiedzieć się za pośrednictwem organizacji pozarządowych, przedkładamy projekt Zarządzenia pod opinie mieszkańców za pośrednictwem konsultacji internetowych.
komentarzy: 0
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki2019-12-19
2019-12-22
Konsultacje społeczne w ramach realizacji uchwały Rady Miasta Malborka w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Centrum miasta Malborka
Rozszerzone konsultacje społeczne dotyczą sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Centrum miasta Malborka.
źródło dokumentu
komentarzy: 11
Urząd Miasta Malborka2019-12-04
2019-12-31
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych Rakowiec oraz Jaźwiska, w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowych w gminie Gniew
Konsultacje pierwszej koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych Rakowiec i Jaźwiska Koncepcja - stan na dzień 02.12.2019 r.
źródło dokumentu
komentarzy: 9
Gmina Gniew2019-12-03
2019-12-31
Konsultacje społeczne w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Sadowo w Grudziądzu.
Zapraszamy na konsultacje społeczne w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Sadowo w Grudziądzu.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Urząd Miejski w Grudziądzu2019-11-19
2019-12-18
Konsultacje społeczne w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Konarskiego, Solidarności i Nad Torem Grudziądzu.
Weź udział w konsultacjach społeczne w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Konarskiego, Solidarności i Nad Torem Grudziądzu.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Urząd Miejski w Grudziądzu2019-11-19
2019-12-18
Aktualizacja „Programu Działań Miasta Torunia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014-2023”
Konsultacje aktualizacji „Programu Działań Miasta Torunia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014-2023”
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Urząd Miasta Torunia2019-10-03
2019-10-18
Rozporządzenie ws. wzorów ofert, umów i sprawozdań z zadań publicznych
Konsultacje projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ws. wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego2019-10-03
2019-10-15
Regulamin konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2020 – Priorytety 2, 3 i 4
Konsultacje projektu Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2020 – Priorytety 2, 3 i 4.
źródło dokumentu
komentarzy: 4
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego2019-10-03
2019-10-17
„Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja lokalna 2020” – konsultacje Regulaminu otwartego konkursu ofert
Konsultacje dot. regulaminu otwartego konkursu ofert w ramach rządowego programu "Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030".
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego2019-09-30
2019-10-14
Projekt Programu współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020
Zarząd Powiatu Bydgoskiego zaprasza organizacje pozarządowe do wyrażenia opinii nt. projektu Programu współpracy Powiatu Bydgoskiego z ngo.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy2019-09-23
2019-10-10
Konsultacje Programu Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020
Konsultacje Programu Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 - Konsultacje potrwają do 16 września 2019 r.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego2019-09-11
2019-09-16
Roczny Program współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Konsultacje projektu Program współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi na rok 2020
źródło dokumentu
komentarzy: 5
Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski2019-09-09
2019-10-04
Konsultacje dotyczące założeń konkursu dla organizacji pozarządowych nr 1/2019
PFRON zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach dotyczących założeń konkursu o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2019.
źródło dokumentu
komentarzy: 11
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych2019-07-25
2019-07-31
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji w Wołominie
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji w Wołominie.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Urząd Miejski w Wołominie2019-06-17
2019-06-24
Konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego ogłosił konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego2019-06-10
2019-06-24
Projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
Konsultacje projektu zmian w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju2019-04-03
2019-04-15
Projekt zmian Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
Konsultacje projektu zmian Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
źródło dokumentu
komentarzy: 1
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju2019-04-03
2019-04-19
Rekomendacje zmian w systemie wdrażania funduszy UE (propozycje NGO)
Rekomendacje zmian w systemie wdrażania funduszy unijnych powstały na bazie propozycji zebranych od organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego. Dotyczą obecne i przyszłego okresu programowania funduszy.
komentarzy: 17
Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych2019-03-01
2019-03-18
PARTNERSTWO DLA WOLONTARIATU - KONSULTACJE REGULAMINU KONKURSU
Serdecznie zapraszamy do wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu otwartego konkursu ofert Partnerstwo dla Wolontariatu realizowanego w ramach "Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030".
źródło dokumentu
komentarzy: 3
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego2018-11-23
2018-12-07
Konsultacje społeczne Regulaminu FIO 2019
apraszamy wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2019. Zależy nam, aby ostateczny kształt Regulaminu możliwie najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego2018-10-30
2018-11-15
Konsultacje Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Ostrowo
Przedmiotem konsultacji jest mapa społecznej koncepcji MPZP dla miejscowości Ostrowo obejmująca teren plaży w Ostrowie i jej najbliższe otoczenie. Działanie realizowane jest w ramach Indywidualnego Planu Konsultacji w ramach prjektu Dobre konsultacje, dobry plan realizowanego przez gminę Płużnica.
komentarzy: 0
Gmina Płużnica2018-10-24
2018-11-14
Priorytet 5 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich - konsultacje Regulaminu konkursu
Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach Regulaminu konkursu dotyczącego Priorytet 5 programu PROO „Wsparcie doraźne - Edycja 2018”. Konkurs zakłada, że dotacje udzielane będą na pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji oraz pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego. Dotacja udzielana będzie na okres do 31 grudnia 2018 r. i przekazywana w formie jednorazowej transzy. Dotacja udzielana będzie w wysokości do 10 tys. zł. Wniesienie wkładu własnego nie będzie wymagane. Wnioski składane będą za pośrednictwem Generatora Wniosków. Rozliczenie dotacji w ramach Priorytetu 5 PROO będzie wymagało zrealizowania zaplanowanych działań. Szczegóły znajdą Państwo w projekcie Regulaminu.
komentarzy: 30
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego2018-10-03
2018-10-14
Priorytet 4 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich - konsultacje Regulaminu konkursu
Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach Regulaminu konkursu dotyczącego Priorytet 4 programu PROO „Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich - Edycja 2018”. Konkurs zakłada, że dotacje udzielane będą na pokrycie wydatków związanych ze wsparciem inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu think tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym, nie działających dla zysku (non-profit) i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów politycznych (zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym). Dotacja udzielana będzie na okres do 24 miesięcy i przekazywana w formie rocznych transz. Dotacja udzielana będzie w wysokości do 300 tys. zł. Wniesienie wkładu własnego nie będzie wymagane. Wnioski składane będą za pośrednictwem Generatora Wniosków. Dotacja w ramach Priorytetu 4 PROO będzie rozliczana przez rezultaty, za pomocą metody kwoty ryczałtowej. Szczegóły znajdą Państwo w projekcie Regulaminu.
komentarzy: 35
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego2018-10-03
2018-10-14
Priorytet 3 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich - konsultacje Regulaminu konkursu
Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach Regulaminu konkursu dotyczącego Priorytet 3 programu PROO „Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich - Edycja 2018”. Konkurs zakłada, że dotacje udzielane będą na wspieranie działań statutowych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich oraz rozwój instytucjonalny tych organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją. Dotacja udzielana będzie na okres do 24 miesięcy i przekazywana w formie rocznych transz. Dotacja udzielana będzie w wysokości od 20 tys. zł do 200 tys. zł. Wniesienie wkładu własnego nie będzie wymagane. Wnioski składane będą za pośrednictwem Generatora Wniosków. Dotacja w ramach Priorytetu 3 PROO będzie rozliczana przez rezultaty, za pomocą metody kwoty ryczałtowej. Szczegóły znajdą Państwo w projekcie Regulaminu.
komentarzy: 32
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego2018-10-03
2018-10-14
Priorytet 1a Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich - konsultacje Regulaminu konkursu
Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach Regulaminu konkursu dotyczącego Priorytet 1a programu PROO „Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego - Edycja 2018”. Konkurs zakłada, że: Dotacje udzielane będą na wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego, wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych, wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego. Dotacja udzielana będzie na okres od 2 do 3 lat (od 24 do 36 miesięcy) i przekazywana w formie transz obejmujących wydatki zaplanowane na kolejne lata realizacji działań. Dotacja udzielana będzie w wysokości od 100 tys. zł do 700 tys. zł. Wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane. Wnioski składane będą za pośrednictwem Generatora Wniosków, w trybie dwuetapowym (wnioski wstępne i pełne). Dotacja będzie rozliczana przez rezultaty. Rozliczenie dotacji będzie wymagało osiągnięcia zakładanych rezultatów na poziomie co najmniej 80%. Szczegóły znajdą Państwo w projekcie Regulaminu.
źródło dokumentu
komentarzy: 107
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego2018-09-17
2018-10-01
Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie inicjatywy lokalnej
Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie inicjatywy lokalnej.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego2018-09-13
2018-09-26
Projekt Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
Projekt Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski2018-09-11
2018-09-30
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów2018-09-03
2018-09-24
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów2018-09-03
2018-09-24
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów2018-09-03
2018-09-24
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego
źródło dokumentu
komentarzy: 6
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów2018-09-03
2018-09-24
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów2018-09-03
2018-09-24
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
źródło dokumentu
komentarzy: 3
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów2018-09-03
2018-09-24
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
źródło dokumentu
komentarzy: 6
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów2018-09-03
2018-09-24
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty realizacji zadania publicznego i uproszczonego wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty realizacji zadania publicznego i uproszczonego wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
źródło dokumentu
komentarzy: 2
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów2018-09-03
2018-09-24
Program Współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy2018-09-03
2018-09-28
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do aktywnego włączenia się w tworzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice, gdyż to Państwa zdanie może mieć decydujący wpływ na ostateczną formę opracowywanego dokumentu i dalszy kierunek rozwoju Naszej Gminy.
źródło dokumentu
komentarzy: 9
Gmina Gryfice2018-08-23
2018-09-14
Konsultujemy program współpracy na rok 2019
Konsultujemy program współpracy na rok 2019. Do 31 sierpnia można zgłaszać uwagi do dokumentu - zapraszamy do zabrania głosu w konsultacjach.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego2018-08-22
2018-08-31
Dobre konsultacje, dobry plan.
Gmina Pyrzyce przystępuje do konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Stargardzkiej, Wojska Polskiego, Ogrodowej i Jana Pawła II w Pyrzycach
komentarzy: 0
Gmina Pyrzyce2018-08-21
2018-09-28
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Marzęcice
Już dzisiaj możecie Państwo wyrazić swoją opinię w zakresie koncepcji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Marzęcice - dotyczy obszaru o powierzchni 3,59 ha. Konsultacje potrwają od dnia 20 do 30 lipca 2018 r.
komentarzy: 10
Gmina Kurzętnik2018-07-20
2018-08-01
Dobre konsultacje, dobry plan Gminy Książki - etap II
Przedmiotem konsultacji są projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - dla zachodniej części gminy Książki w miejscowościach Szczuplinki i Łopatki- Obszar A, - dla północno- wschodniej części gminy Książki w miejscowości Blizno-Obszar B, - dla centralnej części gminy Książki w miejscowości Książki-Obszar C.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Gmina Książki2018-07-10
2018-08-02
Konsultacje dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawno
Konsultacje dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawno - prosimy o opinie oraz zapraszamy do zgłaszania potrzeb i oczekiwań.
komentarzy: 22
Urząd Miejski w Drawnie2018-07-06
2018-08-31
Projekt programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pn. Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO bezpośrednio odpowiada na kluczowe bariery rozwoju sektora pozarządowego w Polsce.
źródło dokumentu
komentarzy: 7
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów2018-06-29
2018-07-05
«12345»
Najnowsze konsultacje »
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych