Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

ARCHIWUM KONSULTACJI

Tu znajdziesz dodawane przez użytkowników konsultacje dokumentów.
Sprawdź, kto i co aktualnie konsultuje. Aby wyrazić swoje zdanie,zaloguj się lub dołącz do serwisu.
Pokaż konsultacje graficzne
Nowa konsultacja
 12345»
nazwaorganizatoraktywność
Konsultacje publiczne projektu regulaminu otwartego konkursu ofert „Partnerstwo dla wolontariatu”, edycja 2024 na wybór Partnerów Regionalnych i Partnerów Lokalnych Korpusu Solidarności na lata 2024-2026
Konsultacje publiczne projektu regulaminu otwartego konkursu ofert „Partnerstwo dla wolontariatu”, edycja 2024 na wybór Partnerów Regionalnych i Partnerów Lokalnych Korpusu Solidarności na lata 2024-2026.
źródło dokumentu
komentarzy: 87
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego2024-01-19
2024-02-02
Projekt ustawy o wolności i rzetelności środków komunikowania społecznego
Projekt ustawy o wolności i rzetelności środków komunikowania społecznego opracowany przez Instytut Dyskursu i Dialogu. Prosimy o nanoszenie swoich uwag do 23.12.2023.
komentarzy: 0
Instytut Dyskursu i Dialogu2023-12-04
2023-12-23
Konsultacje projektu Programu Współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy2023-09-28
2023-10-13
Konsultacje Regulaminu konkursu „Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW w NGO!”
Konsultacje społeczne regulaminu nowego konkursu organizowanego w ramach programu Korpus Solidarności.
źródło dokumentu
komentarzy: 13
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego2023-06-02
2023-06-09
Konsultacje zmian ujętych w „Korpus Solidarności – Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018- 2030”
Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie „Korpus Solidarności – Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018- 2030”
źródło dokumentu
komentarzy: 13
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów2023-03-27
2023-04-11
Propozycje Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych dotyczące uproszczeń dla III sektora na wybory parlamentarne 2023 roku
Propozycje przygotowane przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych dotyczące uproszczeń dla III sektora na wybory parlamentarne 2023 roku - materiał adresowany do partii politycznych i komitetów wyborczych.
komentarzy: 7
Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych2023-02-23
2023-02-25
KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU BYDGOSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁANOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2023
Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy2022-10-10
2022-10-24
Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Solec Kujawski z o z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poż
Konsultacje w sprawie Programu Współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
komentarzy: 0
Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski2022-09-19
2022-10-19
Konsultujemy program współpracy na rok 2023
Wojewódzki program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem województwa, stąd wpływ organizacji pozarządowych, jako podmiotów programu, na jego ostateczną zawartość jest niezwykle ważny.
komentarzy: 0
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego2022-08-25
2022-09-07
Projekt Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027
Zapraszamy do zaopiniowania projektu Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
źródło dokumentu
komentarzy: 17
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej2022-06-30
2022-07-11
Projekt Wytycznych dotyczących kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027
Zapraszamy do zaopiniowania projektu Wytycznych dotyczących kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027.
komentarzy: 0
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej2022-06-29
2022-07-08
Projekt Wytycznych dotyczących ewaluacji polityki spójności na lata 2021-2027
Zapraszamy do zaopiniowania projektu Wytycznych dotyczących ewaluacji polityki spójności na lata 2021-2027.
komentarzy: 9
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej2022-06-28
2022-07-20
Projekt Wytycznych dotyczących wyboru projektów na lata 2021-2027
Zapraszamy do zaopiniowania projektu Wytycznych dotyczących wyboru projektów na lata 2021-2027.
źródło dokumentu
komentarzy: 20
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej2022-06-25
2022-07-07
Projekt Wytycznych dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027
Zapraszamy do zaopiniowania projektu Wytycznych dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027.
źródło dokumentu
komentarzy: 17
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej2022-06-23
2022-07-04
Konsultacje Regulaminu otwartego konkursu ofert „Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2022 - 2024” w ramach programu „Korpus Solidarności – Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018–2030”.
źródło dokumentu
komentarzy: 1
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego2022-02-23
2022-03-03
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra.
Konsultacje społeczne dotyczące projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra.
źródło dokumentu
komentarzy: 6
Gmina Dobra Szczecińska2022-02-14
2022-03-22
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Krosno i Sakówko
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Krosno i Sakówko gmina Pasłęk jest przygotowanie terenów pod zabudowę produkcyjno-usługową i magazynowo -składową. Powierzchnia terenu objętego planem wynosi ok. 78 ha.
źródło dokumentu
komentarzy: 3
Miasto i Gmina Pasłęk2021-12-10
2022-01-31
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej i wschodniej części Pasłęka w rejonie ulicy Strażackiej, Konopnickiej, Wojska Polskiego, Władysława Jagiełły oraz Bohaterów Westerplatte w Pasłęku
Prace planistyczne w zakresie opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej i wschodniej części Pasłęka w rejonie ulicy Strażackiej, Konopnickiej, Wojska Polskiego, Władysława Jagiełły oraz Bohaterów Westerplatte w Pasłęku.
źródło dokumentu
komentarzy: 3
Miasto i Gmina Pasłęk2021-12-10
2022-01-31
Konsultacje społeczne dotyczące Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedla Drwęckiego - rejon ul. 3-go Maja
Przedmiotem konsultacji jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedla Drwęckiego.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Gmina Miejska Ostróda2021-11-30
2022-01-04
Konsultacje społeczne dot. Miejscowego planu zagospod. przestrzennego Kulig, Swiniarca Zajaczkowa
Konsultacje społeczne 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1. msc Kuligi o pow. ok. 240 ha z obszarem chronionego krajobrazu oraz Natury 2000 - Uchwała nr XVIII/119/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 8 lipca 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kuligi, Gmina Grodziczno. Najwazniejsze wyzwania i problemy planistyczne: - umozliwienie wprowadzenia funkcji mieszkaniowej i usługowej w przypadku budowy turbin wiatrowych - umozliwienie wprowadzenia zabudowy działek o kl. III - uporządkowanie ładu przestrzennego 2. Świniarc - pow. ok. 60 ha - Uchwała nr XVIII/120/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 8 lipca 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Swiniarc, Gmina Grodziczno. Najważniejsze wyzwania i problemy planistyczne: - umozliwienie wprowadzenia funkcji mieszkaniowej i usługowej w przypadku budowy turbin wiatrowych - uporządkowanie ładu przestrzennego 3. Zajączkowo - pow. ok. 70 ha - obszar chronionego krajobrazu - Uchwała nr XVIII/121/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 8 lipca 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Zajączkowo, Gmina Grodziczno. Najważniejsze wyzwania i problemy planistyczne: - umożliwienie wprowadzenia uporządkowania zabudowy na terenie obszaru chronionego - umożliwienie wprowadzenia zabudowy działek o kl. III
źródło dokumentu
komentarzy: 5
Gmina Grodziczno2021-11-05
2021-12-06
Projekt programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 29 września 2021 r. przyjął projekt rocznego programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. Uwagi można składać w formie pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych na formularzu konsultacji programu rocznego, na adres Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. M.Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, oraz pocztą elektroniczną na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl do 14 października 2021 r.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego2021-10-04
2021-10-14
Konsultacje projektu „Programu Współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.”
Konsultacje projektu „Programu Współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi... na rok 2022”
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy2021-09-17
2021-10-01
Projekt Programu Współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
Projekt Programu Współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi na rok 2022
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski2021-09-14
2021-10-11
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego SARNOWO
Plan zagospodarowania przestrzennego dla Parku Kulturowego Sarnowo obejmuje obszar położony w miejscowości Sarnowo w granicach Parku Kulturowego.
źródło dokumentu
komentarzy: 5
Gmina Lubraniec2021-09-01
2021-10-31
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego LUBRANIEC PARCELE/DOBIERZYN
Plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dobierzyn i Lubraniec Parcele, obejmuje obszar położony w miejscowości Dobierzyn oraz Lubraniec Parcele w centralnej części gminy Lubraniec, przy granicy z Miastem.
źródło dokumentu
komentarzy: 5
Gmina Lubraniec2021-09-01
2021-10-31
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie
Konsultacje projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie
źródło dokumentu
komentarzy: 1
Miasto i Gmina Kowalewo Pomorskie2021-08-13
2021-08-31
Kolejne konsultacje Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2021-2025
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 28 lipca przyjął II wersję projektu Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskeigo z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025. Zgodnie z treścią podjętej uchwały, projekt zostanie skierowany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach udziału w konsultacjach, uwagi mozna składać na formularzu konsultacyjnym i przesyłać na adres email ngo@kujawsko-pomorskie.pl w terminie od 28 lipca do 10 sierpnia 2021 r.
źródło dokumentu
komentarzy: 7
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego2021-07-28
2021-08-10
Konsultacje projektu "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025"
Konsultacje projektu „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025”
komentarzy: 0
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego2021-07-27
2021-08-16
Konsultacje projektu "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025"
Konsultacje projektu „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025”
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego2021-07-27
2021-08-16
Projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych
Projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych (wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji).
komentarzy: 0
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego2021-07-09
2021-08-16
Konsultacje dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeżno
Gmina Brzeżno konsultuje projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeżno w części obrębów ewidencyjnych: Brzeżno, Koszanowo, Półchleb, Rzepczyno, Słonowice, Więcław, Wilczkowo
źródło dokumentu
komentarzy: 9
Gmina Brzeżno2021-07-01
2021-08-20
Konsultacje dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Mielno w gminie Grunwald
Konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Mielno w gm. Grunwald.
komentarzy: 0
Gmina Grunwald2021-06-28
2021-07-29
Konsultacje w sprawie zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego w Gminie Dobrcz
Gmina Dobrcz podjęła: 1. Uchwałę Nr XXII/271/2009 z dnia 30 września 2009 roku 2. Zasadność dokonania zmiany studium wynika z potrzeby posiadania przez gminę aktualnego dokumentu określającego politykę przestrzenną Dobrcza, służącego jako podstawa do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Gmina Dobrcz2021-06-21
2021-09-21
Konsultacje dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowal
Konsultacje społeczne projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kowal
komentarzy: 32
Gmina Kowal2021-06-01
2021-06-30
Projekt ustawy o ekonomii społecznej
Projekt ustawy o ekonomii społecznej wprowadza do polskiego porządku prawnego rozwiązania uzupełniające system funkcjonujących do tej pory mechanizmów i instrumentów służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej2021-05-25
2021-06-18
Konsultacje społeczne projektu Programu działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+
Konsultacje społeczne projektu Programu działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+
źródło dokumentu
komentarzy: 6
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego2021-03-18
2021-04-08
Darowizny "pół na pół" - propozycja zasad rozliczania darowizn przekazywanych organizacjom pozarządowym
Konsultacje propozycji dot. zmian rozliczania darowizn przekazywanych dla organizacji pozarządowych przez osoby fizyczne. Rozwiązanie jest pomysłem reprezentantek i reprezentantów organizacji pozarządowych uczestniczących w Forum Dobrego Prawa, inicjatywie prowadzonej przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych.
komentarzy: 2
Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych2021-02-09
2021-02-22
Konsultacje Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025
Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025
źródło dokumentu
komentarzy: 35
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego2021-02-03
2021-02-15
"Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu" - edycja 2021 -2023: konsultacje Regulaminu otwartego konkursu ofert
Zapraszamy do wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu otwartego konkursu ofert Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021 – 2023.
źródło dokumentu
komentarzy: 47
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego2020-11-05
2020-11-12
"Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu" - edycja 2021 -2023: konsultacje Regulaminu otwartego konkursu ofert
Serdecznie zapraszamy do wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu otwartego konkursu ofert Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021 – 2023.
źródło dokumentu
komentarzy: 7
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego2020-11-05
2020-11-12
Konsultacje społeczne w Szprudowie
Rozszerzone konsultacje społeczne dotyczą sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Szprudowo. Gmina Gniew uczestniczy w projekcie grantowym pt.: „Planowanie z mieszkańcami” realizowanym we współpracy z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
komentarzy: 7
Gmina Gniew2020-10-12
2020-10-26
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Miłki
Konsultacje dotyczące opracowania miejscowego planu zagospodarowania dla części miejscowości Miłki, obręb geodezyjny Miłki.
źródło dokumentu
komentarzy: 8
Gmina Miłki2020-10-05
2020-11-30
Konsultacje projektu "Planu Promocji Powiatu Bydgoskiego na lata 2021-2024"
komentarzy: 0
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy2020-09-17
2020-09-30
Program Współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
Program Współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski2020-09-17
2020-10-16
Konsultacje projektu „Programu Współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”
Zarząd Powiatu Bydgoskiego zaprasza organizacje pozarządowe do wyrażenia opinii nt. projektu Programu współpracy Powiatu Bydgoskiego z ngo.
źródło dokumentu
komentarzy: 2
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy2020-09-17
2020-10-05
Projekt Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
Konsultacje projektu rczonego Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
źródło dokumentu
komentarzy: 1
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego2020-09-14
2020-09-28
Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi
źródło dokumentu
komentarzy: 5
Miasto i Gmina Koronowo2020-09-09
2020-09-24
Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030
Konsultacje "Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030".
źródło dokumentu
komentarzy: 9
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów2020-08-27
2020-09-28
Projekt Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku
Konsultacje projektu "Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+".
źródło dokumentu
komentarzy: 23
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego2020-08-26
2020-09-03
Konsultacje „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Bydgoskiego na lata 2021 - 2024"
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy2020-08-21
2020-09-04
 12345»
Najnowsze konsultacje »
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych