Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

ZAŁOŻENIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2017-2019

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, w ramach projektu „Programy dla zmiany - partycypacyjne tworzenie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi na szczeblu centralnym” (POKL.05.04.02-00-I27/15), przedstawia do konsultacji wypracowany we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt dokumentu pn. „Założenia Programu współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z organizacjami pozarządowymi na lata  2017-2019”. Założenia powstały w wyniku prac powołanego w ramach projektu Zespołu Konsultacyjnego, w skład którego weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych i MKiDN. Konsultacje publiczne projektu mają zapewnić ich doprecyzowanie, weryfikację potrzeb w zakresie współpracy w najbliższych latach zgłaszanych przez stronę społeczną oraz zebranie i włączenie do dokumentu rozwiązań i uwag zgłaszanych przez interesariuszy. Konsultowany dokument składa się z dwóch części: 1. Tekstu Założeń do programu współpracy. 2. Formularza konsultacyjnego składającego się z pytań zamkniętych oraz otwartych (prosimy o odpowiedzi na pytania poprzez portal lub wysłanie ich na adres: konsultacje@ofop.eu). Zachęcamy również do zapoznania się z Diagnozą potrzeb i oczekiwań dotyczących form i zakresu współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z organizacjami pozarządowymi, przeprowadzoną przed rozpoczęciem prac nad Założeniami. Konsultować program mogą organizacje pozarządowe przez swoich przedstawicieli i osoby związane sektorem pozarządowym.  
Organizator konsultacji: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
12345678910111213>
przejdź do strony:  
Komentarze (0)
użytkownikkomentarz
Brak komentarzy do tej strony
Komentarze ogólne (0)
Załączniki (2)
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych