Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 (SZOOP)

SzOOP to kluczowy dokument we wdrażaniu funduszy europejskich w naszym województwie do 2020 roku opisujący m.in. typy projektów możliwych do realizacji, beneficjentów i grupy docelowe, wymagany wkład własny, czy też wysokość przeznaczonych środków.
Organizator konsultacji: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
123245678910111213>
przejdź do strony:  
Komentarze (2)
użytkownikkomentarz
Janusz Wiśniewski
Rozdział / Nr załącznika:
Do całego RPO/SzOOP
Oś priorytetowa:
Wszystkie
Działanie:
Wszystkie
Poddziałanie:
Wszystkie
Treść uwagi oraz propozycja zmian w dokumencie:
Uwzględnianie w planowanych przedsięwzięciach potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami (rodzaj, stopień), różnorodnymi dysfunkcjami i wynikającymi z nich potrzebami i problemami/barierami w dostępie do usług (edukacyjnych, socjalnych, zdrowotnych etc.) OTWARCIE
Uzasadnienie uwagi:
Umożliwienie dostępu do wszystkich finansowanych ze środków publicznych przedsięwzięć projektowych (usług w projektach miękkich, towarów, infrastruktury) wszystkim mieszkańcom - "w tym" osobom z niepełnosprawnościami.
Spełnienie krajowych i unijnych wytycznych w tym zakresie.
Janusz Wiśniewski
Rozdział / Nr załącznika:
Załącznik nr 2 Tabela wskaźników
Oś priorytetowa:
Różne
Działanie:
Różne
Poddziałanie:
Różne
Treść uwagi oraz propozycja zmian w dokumencie:
Brakuje wielu wskaźników - puste miejsca
Uzasadnienie uwagi:
Konieczne dla całościowego obrazu i wyrażenia opinii zaplanowanie WSZYSTKICH WSKAŹNIKÓW.
Komentarze ogólne (3) pokaż
Załączniki (4)
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych