Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH RPO 2014-2020 - ZAKRES EFS, PODKARPACIE

W celu zapewnienia udziału partnerów w przygotowaniu projektu SZOOP RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie EFS, Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020, zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z w/w projektem i zgłaszania ewentualnych uwag, opinii, wniosków i propozycji zmian do niniejszego dokumentu (z wyłączeniem Osi Priorytetowej X Pomoc Techniczna).
Organizator konsultacji: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
12345678910111213>
przejdź do strony:  
Komentarze (0)
użytkownikkomentarz
Brak komentarzy do tej strony
Komentarze ogólne (0)
Załączniki (5)
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych