Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO WARSZAWY DO ROKU 2030

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030. Wszyscy mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowiska nauki i biznesu mogą zgłaszać swoje uwagi do wstępnej wersji dokumentu w dniach od 1 do 22 kwietnia 2015 r. Głównym celem opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030 jest wskazanie pożądanych kierunków rozwoju tj. wypracowanie wspólnej misji i wizji obszaru oraz wskazanie strategicznych kierunków działań, które umożliwią ich realizację. Dokument stanowić będzie narzędzie do planowania strategicznego oraz upowszechniania wiedzy o działaniach podejmowanych w ramach Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Wstępny dokument Strategii powstał w oparciu o sporządzony raport z Diagnozy Obszaru Metropolitalnego Warszawy, a także na podstawie wyników warsztatów strategicznych organizowanych w różnych miastach. Strategia uwzględnia również wyniki głosowania internetowego, w którym udział mógł wziąć każdy mieszkaniec gmin tworzących metropolię warszawską.
Organizator konsultacji: Deloitte
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
12345678910111213>
przejdź do strony:  
Komentarze (0)
użytkownikkomentarz
Brak komentarzy do tej strony
Komentarze ogólne (0)
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych