Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PROBLEMY I POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do zapoznania się i wyrażenia swojej opinii na temat raportu podsumowującego prace związane z nowymi koncepcjami odpowiadania na potrzeby osób niepełnosprawnych w powiecie chełmińskim. Wypracowane założenia znajdą swoją realizację m.in. w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020. W opracowywanie nowych rozwiązań na rzecz osób niepełnosprawnych od samego początku zaangażowani są przedstawiciele instytucji i jednostek samorządowych oraz organizacje pozarządowe. Do udziału w konsultacjach zaproszeni są wszyscy, którzy na co dzień stykają się z kwestiami niepełnosprawności, nie tylko z powiatu chełmińskiego, a w szczególności osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie.
Organizator konsultacji: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
1232456789>
Komentarze (2)
użytkownikkomentarz
toruński NGO
Państwa uwaga/propozycja:
Wydaje mi się, że wyniki diagnozy "Potrzeby osób niepełnosprawnych i ich otoczenia w powiecie chełmińskim" odbiegają od propozycji przedstawionych w bieżącym dokumencie.
Jan M. Grabowski
Państwa uwaga/propozycja:
I. "Wypracowanie nowych propozycji działań na potrzeby osób niepełnosprawnych i osób z ich otoczenia."
Uwaga stylistyczna:
"Wypracowanie nowych propozycji działań w odpowiedzi na potrzeby osób niepełnosprawnych i osób z ich otoczenia."
Komentarze ogólne (0)
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych