Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

KONSULTACJE ZAŁOZEŃ "PROGRAMU PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI RYNKU PRACY POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO NA LATA 2016-2020”

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie opracowuje „Program promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy powiatu chełmińskiego na lata 2016-2020”, który będzie dokumentem bazowym dla pracy PUP Chełmno już od 2016 r. Na potrzeby opracowania dokumentu, Powiatowy Urząd Pracy rozpoczął rozbudowany proces konsultacyjny, na który składały się: badania interesariuszy (sierpień-wrzesień 2014), prace w grupach roboczych, spotkania otwarte. Efektem dotychczasowych działań PUP Chełmno są m.in. założenia do „Programu promocji zatrudnienia…”, które będą podstawą do opracowania dokumentu. Powiatowy Urząd Pracy zaprasza do wyrażania opinii w sprawie ww. założeń oraz zgłaszanie uwag. „Program promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy…” dotyczy nie tylko osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, ale również przedsiębiorców, nauczycieli, doradców zawodowych. Uwagi i komentarze do założeń programu, można zgłaszać poprzez portal stacja-konsultacja.pl lub bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie.
Organizator konsultacji: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
1231456>
Komentarze (1)
użytkownikkomentarz
toruński NGO
Komentarz:
Proponuję część informacyjną (ino o autorach) przenieść na koniec, natomiast w to miejsce wstawić szczegółowy opis metody pracy wybranej w ramach procesu (grupa robocza).
Komentarze ogólne (0)
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych