Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU BYDGOSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁANOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2023

Zarząd Powiatu Bydgoskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wyrażenia opinii nt. projektu Programu współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023.  W terminie trwania konsultacji, tj. od 10 października do 24 października 2022 r. można wnieść uwagi do projektu Programu Współpracy na 2023 rok. Prosimy wskazać treść, do której następuje odniesienie, projekt zmiany oraz uzasadnienie, za pomocą  formularza - ankiety konsultacyjnej.
Organizator konsultacji: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
12345678910111213>
przejdź do strony:  
Komentarze (0)
użytkownikkomentarz
Brak komentarzy do tej strony
Komentarze ogólne (0)
Załączniki (2)
logotyp
© 2023 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych