Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ CZĘŚCI PASŁĘKA W REJONIE ULICY STRAŻACKIEJ, KONOPNICKIEJ, WOJSKA POLSKIEGO, WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY ORAZ BOHATERÓW WESTERPLATTE W PASŁĘKU

Trwają prace planistyczne w zakresie opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  centralnej i wschodniej części Pasłęka w rejonie ulicy Strażackiej, Konopnickiej, Wojska Polskiego, Władysława Jagiełły oraz Bohaterów Westerplatte w Pasłęku.   Planowane zmiany obejmują m.in: zmianę powiązań komunikacyjnych oraz zmianę parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu w tym wysokości zabudowy, dopuszczenie funkcji usługowych wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, terenów sportu i rekreacji, zieleni urządzonej, parkingów i garaży wielkopowierzchniowych oraz zmianę warunków podziału nieruchomości. Większość terenu wnioskowanych zmian  obejmuje obszar po dawnym zakładzie "ORWO" położony w bliskim sąsiedztwie pasłęckiej starówki, na terenach podlegających restrukturyzacji i rewaloryzacji  zagospodarowania gdzie głównym celem jest m.in. zagospodarowanie  terenów zdegradowanych - poprzemysłowych takich jak odlewnia "ORWO" (dawniej Bumar Waryński). Jest to bardzo ważny i wyeksponowany teren położony w centralnych rejonach miasta Pasłęk w sąsiedztwie zabytkowej pasłęckiej starówki.  Uzyskanie opinii od mieszkańców pozwoli na przygotowanie dobrego planu uwzględniającego potrzeby inwestycyjne właścicieli nieruchomości na terenie objętym zmianą planu miejscowego, a także osób na nim zamieszkałych oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszego miasta.
Organizator konsultacji: Miasto i Gmina Pasłęk
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
1323>
Komentarze (3)
użytkownikkomentarz
Agnes G
Pierwotne brzmienie zapisu:
a moze zamiast kolejnej zabudowy zbudować skatepark i basen
Twoje sugestie zmian:
a moze zamiast kolejnej zabudowy zbudować skatepark i basen
uwagi:
a moze zamiast kolejnej zabudowy zbudować skatepark i basen
Janusz Janusz
Pierwotne brzmienie zapisu:
planowana zabudowa powinna zabezpieczyć miejsca parkingowe i nie stwarzać kolizji w transporcie samochodowym w tej części miasta
Twoje sugestie zmian:
planowana zabudowa powinna zabezpieczyć miejsca parkingowe i nie stwarzać kolizji w transporcie samochodowym w tej części miasta
uwagi:
planowana zabudowa powinna zabezpieczyć miejsca parkingowe i nie stwarzać kolizji w transporcie samochodowym w tej części miasta
Paweł G
Pierwotne brzmienie zapisu:
proponuję aby zabudowa nie ograniczała widoczności pozostałych zabudowań i nie była na tyle wysoka, aby wyraźnie zmieniło to wygląd całego otoczenia
Twoje sugestie zmian:
proponuję aby zabudowa nie ograniczała widoczności pozostałych zabudowań i nie była na tyle wysoka, aby wyraźnie zmieniło to wygląd całego otoczenia
uwagi:
proponuję aby zabudowa nie ograniczała widoczności pozostałych zabudowań i nie była na tyle wysoka, aby wyraźnie zmieniło to wygląd całego otoczenia
Komentarze ogólne (0)
Załączniki (3)
logotyp
© 2023 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych