Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OSTRÓDY W OBRĘBIE OSIEDLA DRWĘCKIEGO - REJON UL. 3-GO MAJA

Przedmiotem konsultacji jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedla Drwęckiego - rejon ul. 3-go Maja, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Podstawą opracowania dokumentu jest Uchwała Nr XIV/86/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostróda w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza. Zakres planu obejmuje teren o powierzchni około 8,88 ha, położony w obrębie 1 i 5 miasta Ostróda przy Jeziorze Drwęckim, przy Kanale Młyńskim oraz przy ul. 3-go Maja, ul. Nad Kanałem i ul. Konstytucji. Planowana zmiana ma na celu doprecyzowanie zapisów dotyczących zabudowy mieszkaniowej poprzez wpisanie do treści planu miejscowego konkretnego rodzaju zabudowy (jednorodzinna lub wielorodzinna).
Organizator konsultacji: Gmina Miejska Ostróda
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
123456789>
Komentarze (0)
użytkownikkomentarz
Brak komentarzy do tej strony
Komentarze ogólne (0)
Załączniki (3)
logotyp
© 2023 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych