Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOT. MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPOD. PRZESTRZENNEGO KULIG, SWINIARCA ZAJACZKOWA

Gmina Grodziczno położona jest w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, na terenie powiatu nowomiejskiego. Konsultacje społeczne 3 mpzp dla Świniarca, Kulig i Zajączkowa, w chodzących w skład Gminy Grodziczno. 1. Kuligi pow. ok. 240ha z obszarem chronionego krajobrazu oraz NATURA 2000. Najważniejsze wyzwania i problemy planistyczne: - umożliwienie wprowadzenia funkcji mieszkaniowej i usługowej w przypadku budowy turbin wiatrowych, - umożliwienie wprowadzenia zabudowy działek o kl. III, - uporządkowanie ładu przestrzennego 2. Świniarc - pow. ok. 60 ha. Najważniejsze wyzwania i problemy planistyczne: - umożliwienie wprowadzenia funkcji mieszkaniowej i usługowej w przypadku budowy turbin wiatrowych - uporządkowanie ładu przestrzennego 3. Zajączkowo - pow. ok. 70 ha - obszar chronionego krajobrazu. Najważniejsze wyzwania i problemy planistyczne: -  umożliwienie wprowadzenia uporządkowania zabudowy na terenie obszaru chronionego - umożliwienie wprowadzenia zabudowy działek o kl. III.
Organizator konsultacji: Gmina Grodziczno
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
152345678910111213>
przejdź do strony:  
Komentarze (5)
użytkownikkomentarz
Dominika Dominika
Treść uwagi / opinii / komentarza:
Przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące mpzp Kulig, Zajączkowa i Świniarca były bardzo potrzebne i pozwoliły na uregulowanie zabudowy w/w miejscowościach. Dzięki pomocy obecnych podczas konsultacji urbanistów zostały przybliżone zasady sporządzania mpzp.
Natalia Natalia
Treść uwagi / opinii / komentarza:
Konsultacje społeczne były bardzo potrzebne, pozwolą na uregulowanie zabudowy na terenie Zajączkowa. Dzięki konsultacjom mieszkańcy mieli możliwość wniesienia poprawek i uwag.
ANNA ŁOŻYŃSKA
Treść uwagi / opinii / komentarza:
Moim zdaniem plan pozwoli na uregulowanie linii zabudowy. Konsultowane plany wpłyną na poprawę estetyki miejscowości i pozytywnie wpłynie na rozwój gminy.
Leszek Klejna
Treść uwagi / opinii / komentarza:
Uważam że takie konsultacje są dobrym pomysłem, gdyż każdy zainteresowany mieszkaniec może zapoznać się z planowanymi zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego jego miejscowości.
Umożliwi podjęcie działań zmierzających do planowania zabudowy oraz zagospodarowania przestrzennego terenów objętych planem.
Jolanta Jolka91
Treść uwagi / opinii / komentarza:
Plan przygotowany zgodnie z potrzebami mieszkańców. Uwzględnia wszelkie planowane i zgłaszane przedsięwzięcia. Wg mnie wpłynie na poprawę wyjdzie na wielki + dla mojej miejscowości.
Komentarze ogólne (0)
Załączniki (3)
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych