Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUBRANIEC PARCELE/DOBIERZYN

Plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dobierzyn i Lubraniec Parcele, obejmuje obszar położony w miejscowości Dobierzyn oraz Lubraniec Parcele w centralnej części gminy Lubraniec, przy granicy z Miastem. Plan, skutkuje zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr II/6/98 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 10 listopada 1998 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkalnego położonego w rejonie ulic Brzeskiej i Sportowej w mieście Lubraniec dotyczącego przeznaczenia terenów pod następujące funkcje: mieszkalnictwa rodzinnego o niskiej intensywności zabudowy, pod usługi sportowe, urządzenia komunikacyjne i budownictwo wielorodzinne. Zagospodarowanie tego obszaru pozwoli określić zasady kształtowania systemów zieleni i przestrzeni publicznych, zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa i krajobrazu kulturowego, warunki i parametry zabudowy oraz granice zagospodarowania terenu.
Organizator konsultacji: Gmina Lubraniec
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
125345678910111213>
przejdź do strony:  
Komentarze (5)
użytkownikkomentarz
Jagoda Wątroba
Twoja uwaga / propozycja:
Z uwagi na liczbę zabudowań jednorodzinnych dobrym pomysłem byłoby przeznaczenie części terenu na miniboisko do gier zespołowych: siatkówka, koszykówka, piłka nożna  . To wszystko możnaby pomieścić na terenie usługowym na północnej części planu. Działka o takiej powierzchni powinna wystarczyć na boisko, plac zabaw oraz świetlicę wiejską. Która zaspokoi potrzeby mieszkanców i sołectwa.
Stefan Smutniasty
Twoja uwaga / propozycja:
Moim zdaniem w ramach ogólnej zabudowy powinno się zezwolić na nieuciążliwe usługi przydomowe, typu sklep osiedlowy, apteka itp.
Marcin Skowroński
Twoja uwaga / propozycja:
Oprócz budowy koniecznej infrastruktury typu: drogi, chodniki, lampy należałoby zagospodarować również jakiś teren przeznaczony na cele rekreacyjne typu: plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna lub świetlica wiejska. Dobrym pomysłem byłoby zaadaptowanie niewykorzystanego w żadnym celu zbiornika wodnego (3ZP) na ogólnodostępne łowisko.
Mikołaj cyklista
Twoja uwaga / propozycja:
Na terenie pomiędzy stacją paliw a rondem obwodnicy Lubrańca (teren oznaczony kolorem szarym - 1KS) proponuję wykonać parking samochodowy wraz z wiatami (ławkami i stolikami). Proszę pamiętać o nasadzeniach drzew przy głównej drodze osiedlowej (oznaczonej kolorem białym - 2KD-L).
Tomasz z Lubrańca
Twoja uwaga / propozycja:
Obecnie teren tzw. "osiedla za lasem" wymaga pełnego uzbrojenia (kanalizacja, wodociąg, gaz) działek już wydzielonych ponieważ ich właściciele z niecierpliwością na to czekają. Drogi, chodniki i oświetlenie to również ważna sprawa. Nowe tereny przeznaczone na budownictwo jednorodzinne są dobrym pomysłem. Jednak likwidacja z tego powodu boiska treningowego wymaga zastanowienia się nad jakimś miejscem rekreacji na tym terenie.
Komentarze ogólne (0)
Załączniki (2)
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych