Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SARNOWO

Plan zagospodarowania przestrzennego dla Parku Kulturowego Sarnowo obejmuje obszar położony w miejscowości Sarnowo w granicach Parku Kulturowego. Przedmiotem planu miejscowego będzie ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Zagospodarowanie tego obszaru podporządkowane ma być ochronie jego krajobrazu, a szczególnej troski wymaga zachowanie ekspozycji cennych zabytków. Rozwój funkcji Parku, na którego terenie znajdują się grobowce megalityczne, ma być związany ze zwiększeniem atrakcyjności turystycznej jak i dostępności komunikacyjnej, przede wszystkim pieszej i rowerowej.
Organizator konsultacji: Gmina Lubraniec
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
152345678910>
Komentarze (5)
użytkownikkomentarz
Stefan Smutniasty
Twoja uwaga / propozycja:
Moim zdaniem teren wymaga budowy drogi asfaltowej oraz budowy parkingu który umożliwi postój samochodów osobowych oraz autobusów. Ponadto fajnie by było wykonać utwardzoną kamieniem ścieżkę.
Marcin Skowroński
Twoja uwaga / propozycja:
Moim zdaniem koniecznym jest pobudowanie: ławeczek z zadaszeniem przed deszczem, parkingu dla przyjezdnych, lepiej utwardzonej drogi oraz sanitariatów typu toi-toi. Należałoby postawić więcej tablic informacyjnych dotyczących grobowców megalitycznych.
Mikołaj cyklista
Twoja uwaga / propozycja:
Dobrym pomysłem byłaby wieża widokowa tak jak w pobliskich Wietrzychowicach.
Tomasz z Lubrańca
Twoja uwaga / propozycja:
Moim zdaniem teren parku powinien swym wyglądem i otoczeniem zachęcać mieszkańców oraz przyjezdnych do odwiedzin. Przede wszystkim trzeba wybudować dobrą drogę do parku ze ścieżką pieszo - rowerową, parking, ławeczki, miejsce odpoczynku typu "wiata", sanitariaty oraz kosze na śmieci. Należałoby dodatkowo zwiększyć promocję tego miejsca nie tylko poprzez tablicę informacyjne umieszczone na terenie parku ale i informacje w mediach i imprezy cykliczne z nim związane.
Witold Jankowiak
Twoja uwaga / propozycja:
Teren wymaga uatrakcyjnienia pod kątem infrastruktury turystycznej. Poza dobrze oznakowanym parkingiem, potrzeba małej architektury: ścieżki, drogowskazy, ławeczki, tablice informacyjno-edukacyjne dostosowane także do potrzeb dzieci, stojak dla rowerów. Konieczna jest toaleta (np. typu toi-toi).
Komentarze ogólne (0)
Załączniki (2)
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych