Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY KOWALEWO POMORSKIE

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w skrócie Studium) – jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy i dotyczy najważniejszych kwestii realizowanych w przestrzeni gminy: gospodarki nieruchomościami, problematyki obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, gospodarki mieszkaniowej, problematyki rewitalizacji, rozwiązań komunikacyjnych i wielu innych. W praktyce szczegółowe ustalenie polityki przestrzennej na terenie gminy następuje w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które muszą być zgodne ze Studium. Poniżej znajdziecie Państwo rysunki Studium. Do pobrania poniżej jest także ryzunek Studium dla samego obszaru Miasta. 
Organizator konsultacji: Miasto i Gmina Kowalewo Pomorskie
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
121>
Komentarze (1)
użytkownikkomentarz
mieszkaniec gminy
Twoja uwaga / propozycja / komentarz:
Utworzenie miejsca turystyczno – rekreacyjnego w miejscowości Mlewo, obok jeziora.
Komentarze ogólne (0)
Załączniki (2)
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych