Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

KONSULTACJE DOTYCZĄCE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOWAL

Gmina Kowal przystąpiła do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kowal na podstawie uchwały nr IV/42/2019 Rady Gminy Kowal z dnia 25 marca 2019r. Celem opracowania zmiany Studium jest dostosowanie polityki przestrzennej gminy do aktualnych realiów, na które w dużym stopniu rzutuje m.in. fakt zmiennej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz dalszy rozwój gminy. Obecnie obowiązujące studium uchwalono w 2000 roku w innych realiach gospodarczych i prawnych. Zważywszy na ponad dwudziestoletni okres jego obowiązywania, a także zmieniające się uwarunkowania przestrzenne i formalne sprawiają, że obecnie dokument ten nie uwzględnia aktualnych uwarunkowań i potrzeb gminy Kowal. Sporządzenie nowego Studium jest niezbędne. Dlatego zapraszamy wszystkich mieszkańców do aktywnego włączenia się w tworzenie Studium, gdyż to Państwa zdanie może mieć decydujący wpływ na ostateczną formę opracowywanego dokumentu i dalszy kierunek rozwoju Naszej Gminy.   Poniżej znajduje się plik do pobrania z grafiką (plik .jpg), która pozwala na przybliżanie elementów studium.
Organizator konsultacji: Gmina Kowal
Do końca konsultacji pozostało:

Komentarze (32)
użytkownikkomentarz
W.K
Twój komentarz / uwaga / propozycja:
Rozwój terenów inwestycyjnych na potrzeby zwiększenia liczby miejsc pracy.
W jakim kierunku chcesz, żeby rozwijała się Gmina Kowal? (Turystycznie, Inwestycyjnie, Mieszkalnictwo jednorodzinne...):
Inwestycyjnym.
Karolina Karolina
Twój komentarz / uwaga / propozycja:
Należy podkreślić ważność sieci dróg i ścieżek rowerowych
W jakim kierunku chcesz, żeby rozwijała się Gmina Kowal? (Turystycznie, Inwestycyjnie, Mieszkalnictwo jednorodzinne...):
zdecydowanie rozwój gospodarczy i turystyczny
Aleksandra Aleksandra J
Twój komentarz / uwaga / propozycja:
Rozwój terenów inwestycyjnych na potrzeby zwiększenia liczby miejsc pracy.
W jakim kierunku chcesz, żeby rozwijała się Gmina Kowal? (Turystycznie, Inwestycyjnie, Mieszkalnictwo jednorodzinne...):
Inwestycyjnym.
Agnieszka Aga
Twój komentarz / uwaga / propozycja:
Uwzględnienie w projekcie studium kolejnych terenów pod infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, budowa placów zabaw, rozbudowa sieci dróg oraz ścieżek rowerowych.
W jakim kierunku chcesz, żeby rozwijała się Gmina Kowal? (Turystycznie, Inwestycyjnie, Mieszkalnictwo jednorodzinne...):
turystycznie, tereny inwestycyjne
Agnieszka Użytkownik
Twój komentarz / uwaga / propozycja:
Rozwój terenów inwestycyjnych na potrzeby zwiększenia liczby miejsc pracy.
W jakim kierunku chcesz, żeby rozwijała się Gmina Kowal? (Turystycznie, Inwestycyjnie, Mieszkalnictwo jednorodzinne...):
Inwestycyjnym.
Józef Kałędkiewicz
Twój komentarz / uwaga / propozycja:
Uwzględnienie w projekcie studium terenów inwestycyjnych, rozbudowa sieci dróg i ścieżek rowerowych.
W jakim kierunku chcesz, żeby rozwijała się Gmina Kowal? (Turystycznie, Inwestycyjnie, Mieszkalnictwo jednorodzinne...):
Rolniczo, turystycznie i inwestycyjnie.
Marcin Bogdalski
Twój komentarz / uwaga / propozycja:
modernizacja zaplecza transport PKP w m. Gołaszewo  , jako alternatywy komunikacyjnej dla ruchy samochodowego  .,   ................przystanek PKP  .............. Modernizacja
W jakim kierunku chcesz, żeby rozwijała się Gmina Kowal? (Turystycznie, Inwestycyjnie, Mieszkalnictwo jednorodzinne...):
teren przy A1 - inwestycje przemysł
teren gminy Natura 2000 - turystyka i mieszkalnictwo
tereny słabych klas ziemi np wsie gGodztwo i Dębniaki - zabudowa mieszkaniowo usługowa
Kaziu z
Twój komentarz / uwaga / propozycja:
Co ze światłowodem w gminie Kowal?
W jakim kierunku chcesz, żeby rozwijała się Gmina Kowal? (Turystycznie, Inwestycyjnie, Mieszkalnictwo jednorodzinne...):
Inwestycyjnym
M. G.
Twój komentarz / uwaga / propozycja:
rozwój terenów zabudowy jednorodzinnej i terenów inwestycyjnych
W jakim kierunku chcesz, żeby rozwijała się Gmina Kowal? (Turystycznie, Inwestycyjnie, Mieszkalnictwo jednorodzinne...):
inwestycje i mieszkalnictwo
Dorota Dorota O.
Twój komentarz / uwaga / propozycja:
Rozwój infrastruktury drogowej, oraz terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, miejsc wypoczynku, terenów inwestycyjnych
W jakim kierunku chcesz, żeby rozwijała się Gmina Kowal? (Turystycznie, Inwestycyjnie, Mieszkalnictwo jednorodzinne...):
Inwestycyjnie  , turystycznie, mieszkalnictwo
Rafał B
Twój komentarz / uwaga / propozycja:
Nowe tereny inwestycyjne i mieszkaniowe
W jakim kierunku chcesz, żeby rozwijała się Gmina Kowal? (Turystycznie, Inwestycyjnie, Mieszkalnictwo jednorodzinne...):
tereny mieszkaniowo usługowe, tereny inwestycyjne, rozwój rolnictwa i turystyki
Romek K
Twój komentarz / uwaga / propozycja:
rozwój terenów zabudowy jednorodzinnej i terenów inwestycyjnych
W jakim kierunku chcesz, żeby rozwijała się Gmina Kowal? (Turystycznie, Inwestycyjnie, Mieszkalnictwo jednorodzinne...):
mpzp w zakresie zabudowy mieszkaniowej: Dębniaki i Grodztwo, tereny inwestycyjne w obrębie A1, aktualizacja planu w Krzewencie
Wojtek W
Twój komentarz / uwaga / propozycja:
Fajnie, że pytacie ludzi o zdadnie. Rozwijacie się w dobrym kierunku, tak trzymajcie  :)
W jakim kierunku chcesz, żeby rozwijała się Gmina Kowal? (Turystycznie, Inwestycyjnie, Mieszkalnictwo jednorodzinne...):
Jak do tej pory
Seweryn Seweryn
Twój komentarz / uwaga / propozycja:
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości w których rozwija się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tj. Dębniaki, Grodztwo, Gołaszewo.
Rozszerzenie mpzp przy węźle A1, wykorzystanie walorów turystycznych
W jakim kierunku chcesz, żeby rozwijała się Gmina Kowal? (Turystycznie, Inwestycyjnie, Mieszkalnictwo jednorodzinne...):
inwestycje i mieszkalnictwo
Karol B
Twój komentarz / uwaga / propozycja:
Więcej imprez plenerowych!
W jakim kierunku chcesz, żeby rozwijała się Gmina Kowal? (Turystycznie, Inwestycyjnie, Mieszkalnictwo jednorodzinne...):
Kulturalnym
Komentarze ogólne (0)
logotyp
© 2023 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych