Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PROJEKT USTAWY O EKONOMII SPOŁECZNEJ

W Polsce działa ok. 90 tys. podmiotów ekonomii społecznej, które zatrudniają blisko 210 tys. pracowników. To ok. 1,8% zatrudnienia w krajowej gospodarce. Projekt ustawy o ekonomii społecznej definiuje najważenijsze pojęcia związane z ES oraz wprowadza do polskiego porządku prawnego rozwiązania uzupełniające system funkcjonujących do tej pory mechanizmów i instrumentów służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt został opracowany we współpracy z Krajowym Komitetem Ekonomii Społecznej. Zaproponowane przepisy regulują dwa zagadnienia stanowiące istotę ekonomii społecznej, czyli zatrudnienie i reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także włączenie PES w realizację usług społecznych poprzez określenie zasad współpracy z administracją publiczną w tym zakresie. Istotne jest wprowadzenie dwóch nowych trybów współpracy (trybu negocjacyjnego i partnerstwa publiczno-społecznego) pozwalających na dialog i bardziej elastyczne określanie warunków zlecania usług społecznych. Poza kwestiami definicyjnymi oraz procedurami (dotyczącymi np. warunków uzyskania statusu PS)  w projekcie przewidziano także konkretne instrumenty wsparcia finansowego udzielane przedsiębiorstwom społecznym w związku z zatrudnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, finansowane ze środków Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także zwolnienia podatkowe. Ponadto podmioty kupujące od PS towary i usługi będą mogły skorzystać z obniżenia wpłat na PFRON.
Organizator konsultacji: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
12345678910111213>
przejdź do strony:  
Komentarze (0)
użytkownikkomentarz
Brak komentarzy do tej strony
Komentarze ogólne (0)
Załączniki (3)
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych