Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PROGRAMU DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO 2030 R. – RÓWNE SZANSE 2030+

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 3 marca 2021 r. przyjął projekt Programu działania  na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+. Zgodnie z treścią podjętej uchwały Nr 8/315/21z dnia 3 marca 2021 r. projekt został skierowany do konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi, w tym fundacjami i organizacjami pozarządowymi. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie 35 dni od daty ogłoszenia w formieprzyjmowania opinii, uwag i propozycji dotyczących treści projektuProgramu działania  na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+.  Projekt Programu działania  na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+określa najważniejsze cele i kierunki działań i jest dokumentem dostosowanym do zapisów Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. stanowiącym kluczowe narzędzie do realizacji celów rozwojowych województwa zmierzających do rozwiązywania problemów niepełnosprawnych mieszkańców regionu, dostępności do specjalistycznych usług z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wyrównywania poziomu życia osób z niepełnosprawnościami. Podstawowym założeniem programu jest łagodzenie skutków niepełnosprawności i nieustanne dążenie do wyrównywana szans osób z niepełnosprawnościami w stosunku do osób pełnosprawnych. Opinie, uwagi i propozycje prosimy zgłaszać w terminie od 5 marca do 8 kwietnia 2021 r.
Organizator konsultacji: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
123456718910111213>
przejdź do strony:  
Komentarze (0)
użytkownikkomentarz
Brak komentarzy do tej strony
Komentarze ogólne (2) pokaż
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych