Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

"LOKALNE PARTNERSTWO DLA WOLONTARIATU" - EDYCJA 2021 -2023: KONSULTACJE REGULAMINU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Serdecznie zapraszamy do wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu otwartego konkursu ofert Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021 – 2023. Konkurs realizowany jest w ramach Korpusu Solidarności Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030”. Celem konkursu jest wybór Partnerów Lokalnych, którzy będą wspierać realizację Programu. Wszelkie szczegóły znajdują się w projekcie Regulaminu umieszczonym na platformie. Prosimy o zgłaszanie uwag do Regulaminu w nieprzekraczalnym terminie do 12 listopada br.,wyłącznie poprzez platformę Stacja Konsultacja.
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
125345678910111213>
przejdź do strony:  
Komentarze (5)
użytkownikkomentarz
Marcin Marcin Rechulicz
Komentowany fragment:
Pkt. 6 w części 4) Kryteria oceny merytorycznej
Możliwość realizacji oferty w grupie partnerskiej

Za każdego opisanego w pełni specjalistę otrzymuje do 0,5 pkt., w tym do 0,25 pkt.może zostać przyznane za posiadanie przez niego doświadczenia zawodowego zdobytego przy okazji pracy jako
wolontariusz
Propozycja / komentarz (z uzasadnieniem):
Usunąć część w tym do 0,25 pkt.może zostać przyznane za posiadanie przez niego doświadczenia zawodowego zdobytego przy okazji pracy jako wolontariusz.
Marcin Marcin Rechulicz
Komentowany fragment:
Pkt. 5 w części 4) Kryteria oceny merytorycznej
Możliwość realizacji oferty w grupie partnerskiej z uwzględnieniem doświadczenia jej członków;

Za każde opisane w pełni partnerstwo otrzymuje do 0,5 pkt., w tym za cel partnerstwa związany z wolontariatem otrzymuje do 0,25 pkt.
Propozycja / komentarz (z uzasadnieniem):
Nie do końca jasna jest druga część zdania. Proponuję jej usunięcie, gdyż można dostać maks. 1 pkt w tej części, czyli za dwa w pełni opisane partnerstwa. Jeżeli ma być promocja działań partnerskich na rzecz wolontariatu to można zwiększyć punktację w tym obszarze z 1 na 1,5 gdzie 0,25 dostaje się za każde partnerstwo związane z wolontariatem 0,25 pkt.
Iwona iwonao1
Komentowany fragment:
5. Przeznaczenie Dotacji i czas trwania zadania. Tabela 1. Wskaźniki i harmonogram działań.
Propozycja / komentarz (z uzasadnieniem):
bardzo podoba nam się spięcie jednym wskaźnikiem pod nazwą "Działania rozwijające" szeregu szkoleń, które chyba w tym roku były zbyt sztywno określone) - dotyczy pkt. 1.4 jak i 2.3 oraz 3.1.
Iwona iwonao1
Komentowany fragment:
11. Ocena merytoryczna Wniosków - tabela kryteriów
Propozycja / komentarz (z uzasadnieniem):
proponuję, aby dodać pkt. 6) Dotychczasowa ocena współpracy z partnerem lokalnym (jeżeli dotyczy).
Jeśli NIW uzna, ze współpraca z partnerem lokalnym (który współpracuje z KS dopiero i aż 1 rok) okazała się efektywna i daje dobre podwaliny pod dalszą współpracę, to proponuję aby wnioski partnerów lokalnych otrzymały ocenę punktową (wysokość do decyzji zespołu KS). Jakość współpracy z partnerem lokalnym mogłaby być oceniania punktowo przez zespół KS, a te punkty byłyby dodawane do oceny asesorów. MOżna by zastosować tu 3 wskaźniki: komunikacja z partnerem lokalnym (współpraca przebiega prawidłowo, partner uczestniczy w spotkaniach, szkoleniach), realizacja wskaźników, perspektywy rozwojowe (czy dalsza współpraca z tym partnerem daje szansę na rozwój wolontariatu długoterminowego w ramach KS).
Rok współpracy to dużo, biorąc pod uwagę tak wyjątkowy rok. My jako partnerzy lokalni przygotowaliśmy solidne podwaliny pod długofalowe rozwijanie wolontariatu, nawiązaliśmy bliższe relacje z podmiotami prowadzącymi działania wolontariackie, MOPS, uruchomiliśmy działania koalicji lokalnych i warto byłoby uwzględnić te nasze dotychczasowe wysiłki.
Iwona iwonao1
Komentowany fragment:
6.1. pkt. 4. Podmiot uprawniony do aplikowania w Konkursie może w ramach niniejszego Konkursu
złożyć tylko jeden wniosek z zastrzeżeniem zapisów rozdziału 6.4.
Propozycja / komentarz (z uzasadnieniem):
nie ma w regulaminie podziału 6.4. Rozdział 6 kończy się na 6.3
Komentarze ogólne (2) pokaż
logotyp
© 2023 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych