Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SZPRUDOWIE

Pierwsze konsultacje społeczne dotyczące opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Szprudowo w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowych w gminie Gniew.
Organizator konsultacji: Gmina Gniew
Do końca konsultacji pozostało:

Komentarze (7)
użytkownikkomentarz
Marta PLaster
Komentarz / opinia / propozycja:
Argumentem za punktem widokowym jest też bliskość Natura 2000.
Uzasadnienie:
Skoro jest to teren blisko wiatraków, może warto mieć tam punkt widokowy? wykorzystanie rozwiąznia uciążliwego jako miejsca spacerów, czy zwykłego postoju dla podróznych.
Marta PLaster
Komentarz / opinia / propozycja:
A czy nie można przeznaczyć części terenów na rekreację? Skoro jest to teren blisko wiatraków, może warto mieć tam punkt widokowy? wykorzystanie rozwiąznia uciążliwego jako miejsca spacerów, czy zwykłego postoju dla podróznych.
Uzasadnienie:
Skoro jest to teren blisko wiatraków, może warto mieć tam punkt widokowy? wykorzystanie rozwiąznia uciążliwego jako miejsca spacerów, czy zwykłego postoju dla podróznych.
Mateusz Osiak
Komentarz / opinia / propozycja:
Dla działki 141/2 złożyłem wniosek o minimalną wielkość nowowydzielanej działki 1000m2 oraz na całej długości działki zagwarantowanie dostępu do drogi 11KDW. Otrzymałem rzeczowe odpowiedzi i fachową pomoc.
Uzasadnienie:
Zapoznałem się z zapisami planu miejscowego.
Beata Czaja-Osiak
Komentarz / opinia / propozycja:
Zapoznałam się z opracowaniem miejscowego planu.
Uzasadnienie:
Konsultacje przebiegły sprawnie, rzeczowo.
Karolina Jabłońska
Komentarz / opinia / propozycja:
Zapoznałam się z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego.
Uzasadnienie:
Mój wniosek został uwzględniony w całości.
Adam Adam Gierszewski
Komentarz / opinia / propozycja:
Zapoznałem się z opracowaniem miejscowego planu.
Uzasadnienie:
Nie zgadzam się z likwidacją zjazdu z drogi krajowej nr 91 przy sklepie.
Małgorzata Małgorzata Gajewska
Komentarz / opinia / propozycja:
Konsultacje dały szerszy wgląd w potrzeby mieszkańców odnośnie planów zagospodarowania przestrzennego wsi. Na wszystkie pytania zgromadzeni mieszkańcy otrzymali odpowiedź profesjonalisty. Urbanista obecny na konsultacji sugerował możliwości rozwiązania problematycznych zagadnień.
Uzasadnienie:
Jedyną moją uwagą jest podtrzymanie możliwości zjazdu z DK91 zlokalizowanego przy sklepie.
Komentarze ogólne (0)
logotyp
© 2023 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych