Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE OPRACOWANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DZIELNICY SADOWO W GRUDZIĄDZU

Zapraszamy na konsultacje społeczne w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Sadowo w Grudziądzu. Zaprojektuj z nami swoją PRZESTRZEŃ!!!
Organizator konsultacji: Urząd Miejski w Grudziądzu
Do końca konsultacji pozostało:

Komentarze (12)
użytkownikkomentarz
Grażyna Grazyna
Twój komentarz / uwaga / opinia:
na tym terenie już dawno powinien być zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego - bardzo dobra inwestycja  :) popieram kilka komentarzy, żeby nie ograniczać kalenicy dachów. Obecnie są różne geometrie dachów, więc może lepiej aby nowy plan zagospodarowania nie narzucał, jaki dach powinien być na nowych budynkach.
Karol Karol
Twój komentarz / uwaga / opinia:
Wnioskuje o zmianę zapisu w rozdziale 3 § 8 pkt. 4 g) dotyczącego geometrii dachów na zgodę na kalenice prostopadłe jak i równoległe do dróg na wszystkich działkach bez względu na ich szerokość
Agata Agata
Twój komentarz / uwaga / opinia:
Po przespacerowaniu się po całej dzielnicy Sadowo zaobserwowałam, że kalenice dachów są zarówno prostopadłe, jak i równoległe w stosunku do drogi. Zatem uważam, że w nowym planie zagospodarowania przestrzennego powinna być zgoda na obie kalenice - nie tylko w przypadku wąskich działek, ale każdych.
Agata Agata
Twój komentarz / uwaga / opinia:
zmiana linii zabudowy w istotnym stopniu poprawi atrakcyjność terenu
Irek Dudek
Twój komentarz / uwaga / opinia:
Zmiana linii zabudowy jest korzystna dla zagospodarowania tego terenu.
Wojciech Wojciech
Twój komentarz / uwaga / opinia:
Zauważyłem, że zmieniono odległość linii zabudowy od torów kolejowych. Zmianę uważam za korzystną, ponieważ w poprzedniej wersji planu wielu działek nie mozna było zabudować w ogóle lub w niewielkim stopniu.
Sylwia Sylwia
Twój komentarz / uwaga / opinia:
Uważam za zasadną zmianę minimalnej wielkości powierzchni działki budowlanej z 1200m2 na 800m2.
Magdalena MJ
Twój komentarz / uwaga / opinia:
Uważam, że wydzielanie nowej drogi jest nieuzasadnione.
Agata Agata
Twój komentarz / uwaga / opinia:
W projekcie do opiniowania wewnętrznego z 26.09.2019 roku w rozdziale 3 paragraf 8 ustęp g (geometria dachów) jest napisane, że dla nowych budynków mieszkalnych i usługowych kalenice równoległe do dróg. Proponowałabym zmianę, na kalenice dowolne, ze względu na to, że część działek usytuowana jest w taki sposób, że wejście do budynku mieścić się będzie od strony południowej. Tym samym w przypadku dachów dwuspadowych pomieszczenia na piętrze/poddaszu użytkowym nie będą mogły mieć okien tradycyjnych (jedynie dachowe).
Marta PLaster
Twój komentarz / uwaga / opinia:
Propyzycja - może tam gdzie jest zbieg ulic Granicznej i drogi Łowickiej warto zrobić tereny na rekreację? To fajny punkt startowy przy lesie zaraz za miastem.
Marta PLaster
Twój komentarz / uwaga / opinia:
Fragment terenu z lewej strony, tam gdzie jest połączenie torów kolejowych nie nadaje się na budowanie domków. Może ten teren ze znakiem 1 MN powinien być na usługi i biznes a domki od Topolowej do Granicznej. I od Łużyckiej do Łowickiej?
Marta PLaster
Twój komentarz / uwaga / opinia:
Proponuję, aby w konsultacjach pokazywać też obraz satelitarny terenu. Mi on bardzo pomaga, bo pokazuje jak tereny są teraz wykorzystane. Korzystam z
https://www.google.com/maps/search/dzielnica+sadowo+grudzi%C4%85dz/@53.4794538,18.7960804,559m/data=!3m1!1e3
Komentarze ogólne (0)
Załączniki (2)
logotyp
© 2023 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych