Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKÓRCZ

UWAGI I WNIOSKI DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKÓRCZ
Organizator konsultacji: Urząd Miejski w Skórczu
Do końca konsultacji pozostało:

Komentarze (5)
użytkownikkomentarz
Magda mistrz123
UWAGI I WNIOSKI DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKÓRCZ:
Proszę o polepszenie stanu dróg w mieście oraz o podniesienie poziomu widoczności na przejściu dla pieszych przy blokach na ulicy Pomorskiej
Magda mistrz123
UWAGI I WNIOSKI DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKÓRCZ:
Proszę o wiatę z miejscami siedzącymi która znajdowałaby się w parku oraz o przebudowę rynku głównego (jest okropny)
Ewa Ewa
UWAGI I WNIOSKI DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKÓRCZ:
Przeznaczenie terenów rolniczych dz. 472/2; 473/2 i 962/2 położonych przy ul. Zielonej na cele mieszkaniowe, zabudowa jednorodzinna lub wielorodzinna
Marcin Albert
UWAGI I WNIOSKI DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKÓRCZ:
Proszę o zmianę przeznaczenia terenów przy ul. Zielonej na budownictwo mieszkaniowe (działki które zostały ostatnio wydzielone pod budownictwo mieszkaniowe) na zbycie których w ostatnim czasie odbył się przetarg ogłoszony przez Burmistrza.
Marcin Albert
UWAGI I WNIOSKI DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKÓRCZ:
Proszę o przeanalizowanie możliwości zlokalizowania pasa zabudowy mieszkaniowo - usługowej wzdłuż ulicy Pomorskiej tj. na odcinku od Śnieżki do Iglotexu
Komentarze ogólne (0)
logotyp
© 2021 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych