Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU RYPIŃSKIEGO Z NGO NA ROK 2017

W związku z podjętą przez Zarząd Powiatu w Rypinie uchwałą nr 209/2016 z dnia 24 sierpnia 2016  roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”, Starostwo Powiatowe w Rypinie zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie powiatu rypińskiego do aktywnego udziału w konsultacjach wskazanego dokumentu.
Organizator konsultacji: Starostwo Powiatowe w Rypinie
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
1234567>
Komentarze (0)
użytkownikkomentarz
Brak komentarzy do tej strony
Komentarze ogólne (0)
Załączniki (1)
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych