Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

NOWELIZACJA USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH SOCJALNYCH

W dniu 27 kwietnia 2016 r. minęło 10 lat od wprowadzenia ustawy o spółdzielniach socjalnych, która reguluje zasady tworzenia oraz funkcjonowania spółdzielni socjalnych. Przez lata obowiązywania i stosowania przepisów ustawy, zaobserwować można rosnące zainteresowanie prowadzeniem działalności gospodarczej i społecznej w formie spółdzielni socjalnej oraz konsekwentny wzrost liczby podmiotów działających w tej formule. Praktyka stosowania ustawy i wynikające z niej doświadczenia przyniosły jej trzykrotną nowelizację. Do dziś trwają dyskusje dotyczące m.in. perspektyw i dalszego rozwoju modelu funkcjonowania spółdzielni socjalnych na rynku  i ich trwałości, jak również dyskusje zawiązane z interpretacją oraz praktycznym stosowaniem przepisów przedmiotowej ustawy. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje rozpoczęcie prac nad kolejną  nowelizacją ustawy o spółdzielniach socjalnych. Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie ewentualnych uwag i propozycji dotyczących obowiązujących regulacji wraz z ich uzasadnieniem. Propozycje zmian można zgłaszać do dnia 29 lipca br.
Organizator konsultacji: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
12345678>
Komentarze (0)
użytkownikkomentarz
Brak komentarzy do tej strony
Komentarze ogólne (0)
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych