Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

KOMUNIKACJA MIEJSKA I STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Koncepcja organizacji komunikacji miejskiej i wprowadzenia strefy płatnego parkowania w Mińsku Mazowieckim.
Organizator konsultacji: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
123845678910111213>
przejdź do strony:  
Komentarze (8)
użytkownikkomentarz
Piotr Nef Piotr Nef
Treść komentowanego zapisu z Koncepcji:
Plan utworzenia komunikacji miejskiej jest jak najbardziej szczęśliwym pomysłem, nie mniej w przedstawionych wariantach występuje kilka poważnych problemów:
1. W żaden sposób przedstawione rozwiązania nie odnoszą się do faktu, że duża część ruchu w Mińsku odbywa się z okolicznych miejscowości. Do dworca kolejowego, który jest jednym z głównych punktów docelowych przy codziennych podróżach raczej nie dojeżdżają samochodem osoby mieszkające na Piłsudskiego czy Kościuszki, są to zapewne przede wszystkim mieszkańcy peryferyjnych części miasta oraz miejscowości ościennych, być może należy rozważyć, czy linie nie powinny się kończyć poza granicami miasta w największych wioskach - Stojadła, Karolina, Królewiec, Huta Mińska itp.
2. Obecny układ linii jest niesłychanie skomplikowany i nieczytelny, miejscami linie się dublują, są natomiast miejsca zupełnie nie objęte. Przykładowo aby dostać się z okolic szpitala do ZNTK, czyli jednego z największych zakładów przemysłowych należałoby pokonać trasę z następującymi przystankami: Szpital, Dąbrówki, Anielina, Siennicka 1, Siennicka 2, Cicha, znów Dąbrówki, znów Anielina, znów Siennicka 1, Konstytucji, PKP, przesiadka do drugiej linii, Rondo Hallera, Kościół św. Antoniego, Orzeszkowej, Stanisławowska, Targowisko, Mrozowska, Sportowa, ZNTK. Licząc ok 2 minut na każdy przystanek i 5 minut na przesiadkę podróż zajęłaby ok 40 minut, a do tego należny dopasować się do rozkładu jazdy, czyli doliczyć dodatkowe minuty. Godzinny dojazd do pracy na terenie takiego miasta jak Mińsk to czas wysoce nieakceptowalny - szybciej jest już pieszo. Aby byli chętni do korzystania z komunikacji schemat powinien być maksymalnie prosty, czytelny i łączący różne punkty w możliwie nieskomplikowany sposób.
3. Istniejący przebieg ignoruje wiele przystanków wspólnych z komunikacją międzymiastową, np. linia czerwona i niebieska ignorują przystanki przy ulicy Nowy Świat, które mogłyby być dogodnymi punktami przesiadkowymi dla osób dojeżdżających autobusami do Warszawy.
4. Być może warto rozważyć wytyczenie nowych przystanków lub przesunięcie obecnie istniejących w pobliże obiektów generujących powstawanie dużych potoków pasażerskich, np zakładów przemysłowych, kościołów, szkół itp.
5. Umiejscowienie przystanków startowych na obrzeżach miasta rodzi szereg problemów - brak zaplecza dla kierowców, brak koordynacji rozkładów i wygodnych przesiadek we wspólnym punkcie przy dworcu, być może warto rozważyć rodzaj komunikacji taki jak przy autobusach nocnych w Warszawie, gdzie wszystkie autobusy spotykają się w centrum w punkcie zbiorczym i mają skoordynowany odjazd, co ułatwia przesiadki i umożliwia korzystanie przez kierowców ze wspólnego zaplecza sanitarnego przy dworcu.
6. Czy rozważane były alternatywy wobec wprowadzenia komunikacji autobusowej - np poprawa warunków rowerowych i budowa wypożyczalni rowerów. Przy tak niedużym mieście jak Mińsk dystanse do pokonania dla wielu osób nie powinny sprawiać problemu, a dodatkowo podróże odbywane w ten sposób mogłyby przynieść poprawę kondycji zdrowotnej. Być może optymalny byłby wariant, w którym komunikacja rowerowa uzupełniała by braki w pokryciu miasta przez linie autobusowe.
7. Czy wykonana została analiza zmniejszenia przepustowości ulic w związku z postojami autobusów na wąskich ulicach bez zatok przystankowych? Paradoksalnie przy małej liczbie podróżnych konieczność kilkukrotnego postoju może jeszcze bardziej zakorkować lokalne ulice.
8. Ustalenie ceny godzinnego postoju w strefie płatnego parkowania w cenie niższej niż jednorazowy bilet w żaden sposób nie zachęca do korzystania z komunikacji publicznej. Np za podróż do centrum miasta i z powrotem w wariancie trzecim przy jeździe samochodem zapłacimy 1 zł za postój, przy jeździe autobusem aż 6 zł. Aby zachęcić ludzi do korzystania z komunikacji miejskiej warto posłużyć się także czynnikiem ekonomicznym. Być może nawet zdecydować się na radykalne rozwiązanie z wyższymi opłatami parkingowymi i zupełnie darmową komunikacją. Przy założeniu że z komunikacji miejskiej zdecydowałoby się korzystać 10% populacji miasta i kupiło bilet miesięczny, który w wariancie 1 kosztuje 50/0 zł i 1/3 biletów ulgowych wpływ do kasy miasta to ok 130 tysięcy. Rezygnacja z opłaty za komunikację i przy założeniu, że w strefie płatnego parkowania na raz parkuje 300 samochodów po jednej godzinie i jedno miejsce jest zajęte 8 razy i podniesieniu opłaty ze złotówki do 3 złotych wpływy do kasy miasta wzrosną aż o ok 140 tysięcy. Efekt? Miasto nie będzie stratne, a darmowa komunikacja może radykalnie zmniejszyć problem wolnych miejsc parkingowych oraz sprawić, że komunikacja rzeczywiście będzie popularna. Oczywiście to tylko szacunki, obliczenia należy przeprowadzić po analizie np wykorzystania miejsc parkingowych.
9. Częściowym rozwiązaniem problemu mogą być także zachęty lokalnych przedsiębiorców itd. do dywersyfikacji godzin poszczególnych zmian pracy. Przy dwóch dużych zakładach w południowej części miasta które mają identyczne godziny zmian, ruch na ulicy Sosnkowskiego rośnie o 6, 14 i 22 w sposób uniemożliwiający swobodny przejazd. Przesunięcie o godzinę pozwoliłoby zmniejszyć ruch związany z dojazdami do i z pracy i rozłożyć go w czasie.
Proponowane zmiany do zapisu:
Jak w polu powyżej
Wariant 1: BEZPŁATNA kom. miej. dla mieszkańców miasta, a drogie parkowania w strefie. Wybierasz? TAK/NIE:
TAK
Wariant 2: porównywalny koszt biletu kom. miej. dla mieszkańców miasta i parkowania w strefie. Wybierasz? TAK/NIE:
NIE
Wariant 3: drogi bilet kom. miej. dla mieszkańców miasta, tańsze parkowanie w strefie. Wybierasz? TAK/NIE:
NIE
Beata Wiącek
Treść komentowanego zapisu z Koncepcji:
Jeżeli już strefa płatnego parkowania to dlaczego tylko w samym centrum? Zróbmy w całym Mińsku Mazowieckim, bo i tak wiecznie jest zakorkowany, więc będzie osiągnięty cel i będzie sprawiedliwie. Uważam jednocześnie, że mieszkańcy strefy płatnego parkowania powinni mieć za darmo kartę abonamentową. Jedyna odpłatność jaką powinni ponieść to koszt wydania pierwszej karty. Niech miasto nie przerzuca na nas odpowiedzialności za to, że do tej pory w Mińsku nie powstał nawet jeden kilkupoziomowy parking.
Proponowane zmiany do zapisu:
karta abonamentowa dla mieszkańca strefy płatnego parkowania - 20 zł - płatne jednorazowo przy wydaniu karty
Wariant 1: BEZPŁATNA kom. miej. dla mieszkańców miasta, a drogie parkowania w strefie. Wybierasz? TAK/NIE:
TAK
Wariant 2: porównywalny koszt biletu kom. miej. dla mieszkańców miasta i parkowania w strefie. Wybierasz? TAK/NIE:
NIE
Wariant 3: drogi bilet kom. miej. dla mieszkańców miasta, tańsze parkowanie w strefie. Wybierasz? TAK/NIE:
NIE
Jakub Jamezz1
Treść komentowanego zapisu z Koncepcji:
Zgadzam się z użytkownikiem Piotr Piotr, że linie jednokierunkowe są bardzo chybionym pomysłem. Prosty przykład: Ktoś chce dostać się z urzędu miasta, do domu na ul. Bocznej, przy granicach miasta, i musi pokonać niemal całą trasę M1 by się tam dostać. Z pewnością Wybierze samochód, lub pójdzie piechotą. Niezbędne są również duże, bezpłatne parkingi przy zajezdniach dla ludzi przyjezdnych z poza Mińska. Cena biletu komunikacji miejskiej nie może odstraszać mieszkańców, bo cała inwestycja nie wypali, ludzie nie będą jeździć drogim autobusem (przykład BAGSA, gdzie bodaj za 2 złote można jeździć po mieście- osobiście nie znam nikogo, kto by z tej opcji korzystał). Inną sprawą są opłaty parkingowe- Początkowo ludzie będą narzekać i kombinować, ale się przyzwyczają tak jak w przypadku parkingu na Kościuszki. Jestem również za poszerzeniem strefy płatnego parkowania nie tylko w tej wyznaczonej przez władze miasta, ale również utworzenie kolejnych stref- m.in. przy starym rynku oraz przy targowisku (przy którym w weekendy dzieją się rzeczy niebywałe, ludzie parkują gdzie popadnie, a parę metrów dalej jest pusty parking przy ul. Gdańskiej). Kolejnym minusem koncepcji jest brak uwzględnienia strefy przy parku- ul. Budowlana, Chełmońskiego, Kościelna, oraz brak połączenia wzdłuż miasta "wschód- zachód"
Proponowane zmiany do zapisu:
-Komunikacja miejska kursująca w obie strony każdej linii.
-Dodanie linii autobusowej "wschód- zachód" oraz uwzględnienie pustego obszaru pomiędzy ul. Jasną, Boczną i Warszawską.
-Bezpłatna komunikacja miejska dla mieszkańców miasta oraz karty mieszkańca strefy płatnego parkowania obligująca do darmowego postoju przy swoim miejscu zamieszkania.
-Poszerzenie strefy płatnego parkowania oraz dodanie nowych stref w newralgicznych punktach miasta
Wariant 1: BEZPŁATNA kom. miej. dla mieszkańców miasta, a drogie parkowania w strefie. Wybierasz? TAK/NIE:
TAK- pod warunkiem organizacji karty mieszkańca strefy.
Wariant 2: porównywalny koszt biletu kom. miej. dla mieszkańców miasta i parkowania w strefie. Wybierasz? TAK/NIE:
NIE- Mieszkańcy będą woleli jechać samochodem, jeśli i tak będą musieli wydać pieniądze na bilet/parking, ale przynajmniej podjadą samochodem "pod same drzwi".
Wariant 3: drogi bilet kom. miej. dla mieszkańców miasta, tańsze parkowanie w strefie. Wybierasz? TAK/NIE:
NIE- Wariant powodowałby brak zainteresowania mieszkańców komunikacją miejską.
Piotr Piotr :3
Treść komentowanego zapisu z Koncepcji:
Schemat linii autobusowych, strefa płatnego parkowania.
Proponowane zmiany do zapisu:
Ze schematu dostępnego na tej stronie wynika, iż linie nie będą dwukierunkowe, co jest zupełnym absurdem. Dwukierunkowość na pewno uatrakcyjni te połączenia. Stworzenie dogodnych punktów przesiadkowych też jest nieuniknione. Moim zdaniem konieczne jest powstanie czwartej linii, która by była "pośpieszna". Miałaby ona łączyć zachodnią część miasta ze wschodnią czyt. Serbinów.

Strefa płatnego parkowania powinna zostać znacznie rozszerzona, ponieważ parkingi zaraz za strefą będą przeżywały prawdziwe oblężenie.
Wariant 1: BEZPŁATNA kom. miej. dla mieszkańców miasta, a drogie parkowania w strefie. Wybierasz? TAK/NIE:
TAK
Wariant 2: porównywalny koszt biletu kom. miej. dla mieszkańców miasta i parkowania w strefie. Wybierasz? TAK/NIE:
TAK
Wariant 3: drogi bilet kom. miej. dla mieszkańców miasta, tańsze parkowanie w strefie. Wybierasz? TAK/NIE:
NIE
Jacek yacekm
Treść komentowanego zapisu z Koncepcji:
Jestem ZA z kilku powodów:

1. Płatne parkowanie jest nieuniknione. Budowanie kolejnych miejsc parkingowych może się ciągnąć w nieskończoność a i tak zawsze będzie ich mało. To ślepa uliczka. Będzie unikać terenów zielonych, a przez centrum nie da się przejechać bo jest mało ulic a dużo samochodów. Trzeba ograniczyć ilość samochodów w centrum.
2. Co z tego że miasto da się przejść w 30 minut? Zgadzam się że można. Tylko co z tego skoro i tak większość osób jedzie samochodem. Co innego gdyby ludzie wybierali rowery, spacer. Ale zimą czy w deszcz nie ma co się dziwić że nikt nie chodzi na piechotę czy nie jeździ rowerem. Komunikacja to alternatywa i liczę że ludzie będą korzystać. Ważne tylko aby z zakupami też dało się wygodnie wrócić autobusem - musi być na to miejsce. No i musi być bezpłatnie.
3. O ile przyjemniej będzie w centrum które nie będzie zawalone samochodami. Ul. Konstytucji mogłaby być wtedy po prostu deptakiem spacerowym z galeriami handlowymi, Wizytówką spacerową miasta, zamkniętą dla samochodów. A nie wiecznie zakorkowaną ulicą gdzie w dzień są pełne parkingi a nocą miejscem piłowania silników w BMW.
Proponowane zmiany do zapisu:
- Rozszerzenie strefy płatnego parkowania do ul. Piłsudskiego
- Parkowanie w strefie dla mieszkańców nie może być takie drogie - powinno być wręcz bezpłatne. Ludzie często nie mają nawet możliwości inaczej zaparkować. Tym sposobem projekt całej komunikacji zyskuje wielu przeciwników a tak naprawdę to nie mieszkańcy są problemem i to nie oni powodują korki i zapychanie parkingów. Po godzinach szczytu jest przecież pusto na parkingach. To samochody przyjeżdżające na zakupy są problemem.
Wariant 1: BEZPŁATNA kom. miej. dla mieszkańców miasta, a drogie parkowania w strefie. Wybierasz? TAK/NIE:
TAK
Wariant 2: porównywalny koszt biletu kom. miej. dla mieszkańców miasta i parkowania w strefie. Wybierasz? TAK/NIE:
NIE
Wariant 3: drogi bilet kom. miej. dla mieszkańców miasta, tańsze parkowanie w strefie. Wybierasz? TAK/NIE:
NIE
A. truffi
Treść komentowanego zapisu z Koncepcji:
Schemat tras linii autobusowych, opłaty za parkowanie
Proponowane zmiany do zapisu:
Proponowane trasy linii autobusowych są nieprzemyślane. Autobusy krążą po 3 rejonach miasta, a powinny zaczynać się w jednym, przejeżdżać przez centrum i kończyć w innym rejonie, np. łączyć Nowe Miasto z okolicami szpitala, okolice cmentarza ze stacją czy ulicę Sosnkowskiego z bardzo odległym Serbinowem. Tak skonstruowane są linie w Warszawie i na tym trzeba się wzorować.

Druga sprawa, łącząca się ze schematem tras: okolice parku, ul. Topolowej, ulicy Kołowej czy Chełmońskiego są białą plamą – trasy w ogóle nie uwzględniają mieszkańców tych ulic! Albo ul. Boczna: kto skorzysta z autobusu, jeśli musi do niego najpierw przejść 15-20 minut? Do przystanków jest za daleko.

Należy zrezygnować z opłat za parkowanie przy stacji do czasu powstania sensownego parkingu po stronie ul. Kościuszki. Absolutnie niedopuszczalne są też opłaty za parkowanie dla mieszkańców. W ogóle jeśli ktokolwiek ma płacić za parkowanie, to osoby niepłacące w Mińsku podatków. Konkretnie goście z okolicznych miejscowości, którzy nierzadko zostawiają samochód na cały dzień i w żaden sposób nie wspierają budżetu miasta.

Nigdzie nie widzę informacji, czy autobusy będą przystosowane dla osób niepełnosprawnych albo do przewożenia wózków dziecięcych.
Wariant 1: BEZPŁATNA kom. miej. dla mieszkańców miasta, a drogie parkowania w strefie. Wybierasz? TAK/NIE:
NIE
Wariant 2: porównywalny koszt biletu kom. miej. dla mieszkańców miasta i parkowania w strefie. Wybierasz? TAK/NIE:
NIE
Wariant 3: drogi bilet kom. miej. dla mieszkańców miasta, tańsze parkowanie w strefie. Wybierasz? TAK/NIE:
NIE
Michał boxerek
Treść komentowanego zapisu z Koncepcji:
Jako mieszkaniec ścisłego centrum wyrażam sprzeciw temu, aby kosztem parkingu płatnego dla mieszkańców strefy budować komunikację miejską, z której mieszkańcy tej strefy korzystać nie będą. Ludzie płacili więcej za mieszkania, aby mieszkać w centrum i mieć teraz wszędzie blisko (szkoła, przedszkole, przychodnia, sklep, itp.). I ci ludzie w 99% nie będą korzystali z komunikacji a obciąży ich się opłatą za parkingi. wiadomym jest, że jak ktoś mieszka w bloku, to gdzieś obok będzie parkował. dla tych mieszkańców powinno się wydać karty abonamentowe na parkingi pobliskie i wyłączyć te osoby z opłat. Darmowa komunikacja kosztem opłat za parking to absurd. Aby zmniejszyć napływ aut do strefy należy stworzyć dobrze funkcjonującą komunikację, która będzie opłacalną alternatywą mieszkańców z poza strefy (kosztowo i czasowo). tzn. drogi parking dla NIE mieszkańca + zrównoważona cena komunikacji (zapewni częściowo jej utrzymanie).

Kolejnym aspektem jest to, że tak wąska strefa nie ma racji bytu  , bo powstanie problem zapchania parkingów "tuż przed strefą". (np. sytuacja z pseudokomisem, który przeniósł się na 2 stronę warszawskiej)Rozumiem, że pan burmistrz pragnie uniknąć płacenia za parking pod swoim blokiem, ale jeżeli strefa ma być to niestety ale powinna być ona szersza niż zaproponowano.

A tak swoją drogą, to czy miasto które daje się przejść w 30min lub objechać taksówką za 10zł powinno inwestować w komunikację??? żeby nie wyszedł kolejny bubel.
a może powinno zacząć się od porządnego, nawet kilkupoziomowego parkingu typu Park&ride, który wyeliminowałby problemy zapchanego centrum (bardzo dużo ludzi dojeżdża na PKP i goni na Warszawę) blokując miejsca parkingowe...te nie płatne oczywiście... przy tej wielkości strefy taki klient stanie tuż za nią gdzie od końca strefy do PKP ma pieszo 300metrów, za parking nie zapłaci i się będzie śmiał... tylko co na to mieszkańcy okolic "tuż za znakiem" Koniec płatnego parkingu
Proponowane zmiany do zapisu:
Karty abonamentowe dla samochodów mieszkańców strefy gwarantujące bezpłatne parkowanie w najbliższej okolicy zamieszkania + relatywnie dość wysoka cena za parking zmuszająca nie mieszkańców do podróżowania komunikacją.
Ceny biletów pozwalające na utrzymanie się komunikacji.

Jeżeli strefa już ma być to powinno ją się zwiększyć do  :
Graniczna,Prusa,Kolejowa, Tory PKP, Siennicka, Kościelna,Budowlana, toruńska, litewska, nowy świat, warszawska.
Wariant 1: BEZPŁATNA kom. miej. dla mieszkańców miasta, a drogie parkowania w strefie. Wybierasz? TAK/NIE:
NIE
Wariant 2: porównywalny koszt biletu kom. miej. dla mieszkańców miasta i parkowania w strefie. Wybierasz? TAK/NIE:
NIE
Wariant 3: drogi bilet kom. miej. dla mieszkańców miasta, tańsze parkowanie w strefie. Wybierasz? TAK/NIE:
TAK i darmowe parkingi dla mieszkańców.
Elwira elwira
Treść komentowanego zapisu z Koncepcji:
Świetny pomysł. Na pewno wielu Mińszczan skorzysta. Gdyby istniała u nas tania i dobrze rozbudowana komunikacja to tylko z mojego domu aż 4 osoby by z niej skorzystały. Zostawiając na podwórku 3 auta. A jednocześnie można by zaoszczędzić na paliwie i nie trzeba by było szukać miejsca parkingowego.
Proponowane zmiany do zapisu:
Brak
Wariant 1: BEZPŁATNA kom. miej. dla mieszkańców miasta, a drogie parkowania w strefie. Wybierasz? TAK/NIE:
TAK
Wariant 2: porównywalny koszt biletu kom. miej. dla mieszkańców miasta i parkowania w strefie. Wybierasz? TAK/NIE:
NIE
Wariant 3: drogi bilet kom. miej. dla mieszkańców miasta, tańsze parkowanie w strefie. Wybierasz? TAK/NIE:
NIE
Komentarze ogólne (1) pokaż
Załączniki (1)
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych