Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PROGRAM WSPÓŁPRACY MINISTERSTWA CYFRYZACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Program ma zapewnić ramy dla sprawnej i efektywnej współpracy MC z organizacjami pozarządowymi. W programie przedstawione zostały priorytety, formy i zasady współpracy MC z trzecim sektorem, które ułatwią udział stronie społecznej w procesie tworzenia regulacji, kształtowaniu polityk publicznych i rozwiązań prawnych, aby w efekcie podejmowane były lepsze, bardziej wyważone decyzje. Obowiązek opracowania takiego dokumentu wynika z przepisów  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Organizator konsultacji: Ministerstwo Cyfryzacji
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
12345678910111213>
przejdź do strony:  
Komentarze (0)
użytkownikkomentarz
Brak komentarzy do tej strony
Komentarze ogólne (0)
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych