Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

KONSULTACJE REGULAMINU KONKURSU FIO W 2017 ROKU

Rok 2017 będzie czwartym rokiem realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Departament Pożytku Publicznego, po konsultacji z Komitetem Sterująco-Monitorującym FIO przygotował projekt Regulaminu konkursu na 2017 r. Najważniejsze zmiany dotyczą wprowadzenia w Priorytecie 1 dwóch komponentów – regionalnego i tematycznego; wydłużenie możliwego czasu realizacji zadań do 9 i 11 miesięcy (projekty roczne) oraz 20 i 22 miesięcy (projekty dwuletnie); nowe kryteria strategiczne; poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych o stowarzyszenia zwykłe; zwiększenie poziomu wymaganych wkładów własnych; nowych  tematów w Komponencie Działań Systemowych; większej swobody w zakresie zmian w kosztorysie na etapie realizacji projektów. Konsultacje będą trwały do 20 kwietnia 2016. Swoje uwagi można również wysyłać bezpośrednio na adres fio@mrpips.gov.pl.
Organizator konsultacji: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
12345678910111213>
przejdź do strony:  
Komentarze (0)
użytkownikkomentarz
Brak komentarzy do tej strony
Komentarze ogólne (0)
Załączniki (1)
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych