Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W SPRAWIE WZORÓW OFERT I RAMOWYCH WZORÓW UMÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH ORAZ WZORÓW SPRAWOZDAŃ Z WYKONANIA TYCH ZADAŃ W RAMACH TZW. REGRANTINGU (ZLECANIA ZADAŃ)

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) wprowadzając nową formę zlecania zadań, tzw. regranting, upoważniła jednocześnie Ministra do określenia wzoru oferty realizacji zadania, o której mowa w art. 14 ust. 1a. Zmiana delegacji ustawowej spowodowała konieczność określenia nowych ramowych wzorów umów o zlecenie realizacji zadania publicznego i wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Wzór oferty realizacji zadania publicznego realizowanego w formie tzw. regrantingu, dotyczy on zarówno ofert składanych przez jednego oferenta, jak również ofert składanych przez kilku oferentów. Zobowiązuje on oferenta (-ów) do wskazania zasad i trybu przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów oraz zasad i sposobu monitorowania i oceny projektów zlecanych do realizacji realizatorom projektów. Do informacji obowiązkowych włączono informacje na temat wartości docelowej planowanych do osiągnięcia rezultatów wraz ze wskazaniem sposobu ich monitorowania oraz informacje z przeprowadzonej przez oferenta (-ów) analizy ryzyka. Wszystkie zmiany (dot. sprawozdania i ramowego wzoru umowy) zostały opisane w Uzasadnieniu do Rozporządzenia.
Organizator konsultacji: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
12345678910111213>
przejdź do strony:  
Komentarze (0)
użytkownikkomentarz
Brak komentarzy do tej strony
Komentarze ogólne (1) pokaż
Załączniki (2)
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych