Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

ULEPSZ Z NAMI WNIOSEK I GENERATOR WNIOSKÓW O ŚRODKI UE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

W pierwszych dniach lutego br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach dwóch konkursów dot. włączenia społecznego: poddziałania 9.2.1 RPO WK-P oraz poddziałania 9.3.2 RPO WK-P. Konkursy były dla większości zainteresowanych pierwszą okazją do wypełniania „regionalnego” wniosku o dofinansowanie i korzystania z „Generatora Wniosków o Dofinansowanie”. Chcemy sprawdzić, czy procedury konkursowe, wniosek i generator pomagają czy utrudniają sięganie po środki UE. Konsultacje trwają od 16 lutego do 25 lutego 2016 roku.
Organizator konsultacji: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
12311456789101111213>
przejdź do strony:  
Komentarze (11)
użytkownikkomentarz
Bina _N
Procedury konkursowe (co utrudnia aplikowanie o środki? co ułatwia aplikowanie? co warto zmienić w procedurach?):
-
Wniosek o dofinansowanie (co warto zmienić? co warto pozostawić?):
-
Generator wniosków o dofinansowanie (jak pracuje Ci się z generatorem? co należy w nim zmienić? co warto pozostawić?):
Warto pomyśleć o wprowadzeniu harmonogramu zadaniowego, który w prosty sposób pokaże czy czasem nie przesadzamy z terminami, zadania się nie nakładają czy za bardzo nie odwlekają się w czasie.
Zgadzam się z uwagami o trudnościach przy kreowaniu budżetu.
Janusz Wiśniewski
Procedury konkursowe (co utrudnia aplikowanie o środki? co ułatwia aplikowanie? co warto zmienić w procedurach?):
---
Wniosek o dofinansowanie (co warto zmienić? co warto pozostawić?):
Są też PLUSY: limit znaków - wystarczający w zupełności. Można napisać wszystko, co ważne, bez stos.głup.skrót.język. ani przez jst, ani ngo, ani nawet mśp;-)
Generator wniosków o dofinansowanie (jak pracuje Ci się z generatorem? co należy w nim zmienić? co warto pozostawić?):
Treść wniosku pisze się i edytuje bardzo dobrze POZA Generatorem np. w jakimś edytorze tekstów. Można pogrubić czcionkę, napisać kursywą, wypunktować to, co naszym zdaniem winno być:
1) w punktach;
2) wyodrębnione,

Można stosować różne warianty dość powszechnie znane już w XX wieku  ;-)
Natomiast bardzo źle czyta się treść wniosku po jego wydrukowaniu (współczuję nawet trochę osobom oceniającym!), tu zostaje już tylko pisanie WIELKIMI literami, by zaakcentować cokolwiek.
Janusz Wiśniewski
Procedury konkursowe (co utrudnia aplikowanie o środki? co ułatwia aplikowanie? co warto zmienić w procedurach?):
Procedury i niektóre kryteria oceny wymuszają wpisywanie do treści wniosku kwestii zdawałoby się oczywistych - np. zgodności z przepisami prawa. (A.2.3) Jak weryfikowane jest to kryterium? jakie informacje muszą się znaleźć w treści? Czy oświadczenie tu nie jest wystarczające?
Wniosek o dofinansowanie (co warto zmienić? co warto pozostawić?):
--
Generator wniosków o dofinansowanie (jak pracuje Ci się z generatorem? co należy w nim zmienić? co warto pozostawić?):
--
Janusz Wiśniewski
Procedury konkursowe (co utrudnia aplikowanie o środki? co ułatwia aplikowanie? co warto zmienić w procedurach?):
Problematyczna jest metoda wyliczania potencjału finansowego Wnioskodawcy w sytuacji, gdy jest nim podmiot pozarządowy (NGO) w partnerstwie z JST.
Nie branie pod uwagę JST jest niewłaściwe - jeśli projekt jest partnerski, obejmuje (a powinien) przepływy finansowe od Lidera do Partnera, to wartość wydatków planowanych po stronie Partnera powinna być sumowana z przychodem NGO i zwiększać w ten sposób potencjał tego międzysektorowego konsorcjum.
Wniosek o dofinansowanie (co warto zmienić? co warto pozostawić?):
--
Generator wniosków o dofinansowanie (jak pracuje Ci się z generatorem? co należy w nim zmienić? co warto pozostawić?):
--
Janusz Wiśniewski
Procedury konkursowe (co utrudnia aplikowanie o środki? co ułatwia aplikowanie? co warto zmienić w procedurach?):
Utrudnia:
a) niejasności w zakresie kryteriów oceny: np. wątpliwości do końca trwania konkursu budziła interpretacja trwałości rezultatów projektu tj. tego co oznacza "instytucjonalna gotowość" przez okres 2 lat po zakończeniu projektu. Dodatkowym czynnikiem komplikującym był fakt, że doprecyzowanie ma nastąpić dopiero pod koniec trwania Umowy o dofinansowanie (wg wzoru umowy załączonej do regulaminu).
Wniosek o dofinansowanie (co warto zmienić? co warto pozostawić?):
Uwagi do wniosku zbieżne z uwagami do Generatora - poniżej.
Generator wniosków o dofinansowanie (jak pracuje Ci się z generatorem? co należy w nim zmienić? co warto pozostawić?):
Co warto pozostawić:
- całkiem dobrze pracuje się nad wskaźnikami (C.3) - układ czytelny, nawiązuje do myślenia projektowego (PCM), nie da się pominąć ważnych wskaźników.

Co warto zmienić:
1. zbyt skomplikowana i utrudniona technicznie jest praca w budżecie szczegółowym:
a) sposób wprowadzania danych wymusza wprowadzenie informacji do każdego z zadań;
- złym rozwiązaniem jest konieczność wprowadzania danych poprzez kategorie wydatków (personel - działania merytoryczne - środki trwałe itd.) > to utrudnia z kilku powodów: (1) optycznie - widoczny jest jedynie mały fragment pola, na którym się pracuje. By zobaczyć dalszą część budżetu (tego samego Zadania!) trzeba pokonać przewijając znaczące dystanse na stronie www/Generator; (2) trudnością bywają też w tym kontekście niejasności interpretacyjne z przyporządkowaniem danej pozycji do wydatku (mam wrażenie, że Regulamin konkursu nie wyjaśnia co wpisuje się w poszczególne kategorie), (3) znany wcześniej układ zadaniowy budżetu z widocznym w całości zadaniem, z możliwością przypisanie danej pozycji poprzez ‘kliknięcie’ do odpowiedniej kategorii byłby zdecydowanie lepszy.

b) ułatwić edycję i podgląd budżetu szczegółowego > tak, by był widoczny tabelarycznie
c) j.w. > by był widoczny dla każdego roku trwania projektu (kolumny tabeli, a nie poszczególne wiersze w każdej odrębnej kategorii),
d) j.w. > proponuję, by nie było potrzeby wprowadzania zer do budżetu we wszystkie pojedyncze puste pola tj. dodać funkcję ”wypełnij zerami”
2. BUDZET OGÓLNY I JEGO PODSUMOWANIE
a) Kłopotliwe i sprzyjające błędom rachunkowym jest wymuszenie przez GWD wyliczania kwot dofinansowania, wkładu własnego: jeśli poziom dofinansowania to 85% i jest on wprowadzony, to automatycznie pola powiązane z tą daną mogłyby być wyliczane automatycznie,
b) W ten sposób można uniknąć ‘skakania’ między polami E.2.B i E.2.C.


3. HARMONOGRAM:
a) dlaczego harmonogram nie ma formy tabelarycznej? Taka wersja narzuca się w sposób oczywisty: jest sensowniejsza w edycji i czytelna zarówno dla autora wniosku, jak i dla osoby oceniającej wniosek.
W sytuacji, gdy wnioskodawcą jest samorząd, który chce na swoim terenie zrealizować kilka różnych, choć wpisujących się w jeden konkurs przedsięwzięć projektowych. Wówczas samorząd pojawia się w polu A.1. Dane wnioskodawcy (beneficjenta) a podmiot/podmioty realizujące (ops, pup, inne jednostki organizacyjne) w polu A.5. Podmiot realizujący projekt.
Projekty ujmowane w ten sposób w jednym wniosku są niekiedy tak odmienne, że nie ma sensu ich łączyć na siłę do jednego wniosku. Potrzebna zmiana w kierunku: aplikowanie jednostek org. (osobowość prawna?), większej liczby wniosków przez jednego beneficjenta.
michal_p
Procedury konkursowe (co utrudnia aplikowanie o środki? co ułatwia aplikowanie? co warto zmienić w procedurach?):
Aplikowanie utrudnia chociażby polityka informacyjna Urzędu Marszałkowskiego. Spotkanie zorganizowane przed konkursem 9.2.1 było prowadzone chaotycznie i zbyt szybko. Skupiono się na kwestiach pobocznych. Prowadzący (5 pracowników urzędu) wyjaśniając pojawiające się kwestie nie byli w 100% pewni swojej racji. Stale konsultowano coś przy stoliku prowadzących.
Pomimo, ze spotkanie skończyło się 1,5 h przed podanym w ogłoszeniu czasem, prowadzący bardzo niechętnie odpowiadali na pytania indywidualne (choć konsultacje indywidualne były w programie spotkania przewidziane).
Wniosek o dofinansowanie (co warto zmienić? co warto pozostawić?):
-
Generator wniosków o dofinansowanie (jak pracuje Ci się z generatorem? co należy w nim zmienić? co warto pozostawić?):
Generator pomimo przejrzystości interfejsu (kafle) i płynności działania jest fatalny pod względem możliwości edycji tekstu. Tej praktycznie nie ma. Można próbować wstawiać odnośniki, numerację, pisać od nowego wiersza, a i tak, tekst będzie lany w jednym ciągu. Jest to bardzo niekorzystne zarówno dla osoby, która chce przeczytać swój wniosek w wersji drukowanej, oraz dla oceniającego (tak podejrzewam)
t.dominiak
Procedury konkursowe (co utrudnia aplikowanie o środki? co ułatwia aplikowanie? co warto zmienić w procedurach?):
Mimo wszystko warto na samym początku dokumentacji lub gdziekolwiek indziej napisać iż dany konkurs jest w ramach polityki terytorialnej lub nie (tudzież ZIT).
Wniosek o dofinansowanie (co warto zmienić? co warto pozostawić?):
.
Generator wniosków o dofinansowanie (jak pracuje Ci się z generatorem? co należy w nim zmienić? co warto pozostawić?):
Generator online w XXI w. powinien sam zliczać odpowiednie pola z ewentualną możliwością ich edycji.
Budżet, ale nie tylko, powinien być skonstruowany na bazie rozwijanego wiersza. Jest to czytelne i ergonomiczne.
Generator powinien mieć bardziej rozbudowaną pomoc kontekstową - informacje z instrukcji.

Na str. 26 gdzie jest pieczęć i podpisy nie bardzo wiadomo o jaką pieczęć chodzi. Podmiotu? Imienna? Można to doprecyzować.
Agnieszka Dalke
Procedury konkursowe (co utrudnia aplikowanie o środki? co ułatwia aplikowanie? co warto zmienić w procedurach?):
W procedurach konkursowych nie ma informacji o tym, że kwoty w budżecie trzeba zaokrąglić do pełniej "złotówki".
Wniosek o dofinansowanie (co warto zmienić? co warto pozostawić?):
Na szkoleniu dotyczącym aplikowania w konkursie 9.2.1 bardzo mało czasu poświęcono na omówienie wniosku o dofinansowanie. Wzór wniosku został bardzo ogólnie omówiony. Proponuję aby przygotowywać szkolenia jednodniowe na samo omówienie wniosku aplikacyjnego, ponieważ przygotowanie wniosku decyduje o dofinansowaniu bądź o jego odrzuceniu i powinno się poświęcić więcej czasu na omówienie samego wniosku w trakcie szkolenia.
W budżecie dodałabym możliwość eksportowania/importowania danych do excel'a.
Generator wniosków o dofinansowanie (jak pracuje Ci się z generatorem? co należy w nim zmienić? co warto pozostawić?):
Dużym utrudnieniem była praca z budżetem (aby przejść do ostatniej pozycji w budżecie trzeba przewinąć myszką wszystkie pozycje w budżecie). Dużym ułatwieniem byłaby możliwość podziału budżetu na zadania aby nie trzeba było przewijać wszystkich pozycji od początku do końca.
W trakcie elektronicznego składania wniosku pojawiają się ostrzeżenia, które informują w której części wniosku jest błąd np. C4E, E2A. Proponuje aby generator pokazywał dokładne miejsce występowania błędu z podaniem nazwy wiersza w którym występuje błąd, np. E.2.A- Wnioskodawca/Partner PW posiada prawną możliwość odzyskiwania podatku VAT.
Marta PLaster
Procedury konkursowe (co utrudnia aplikowanie o środki? co ułatwia aplikowanie? co warto zmienić w procedurach?):
Konkursy były słabo przygotowane - na spotkaniach informacyjnych w urzędzie przedstawiciele urzędu spierali się ze sobą jak można realizować różne projekty - chyba nikt do końca nie wiedział jak wszystko ma wyglądać.


Chcieliśmy realizować projekt, ale na spotkaniach okazało się, że w Toruniu i w Bydgoszczy w tym konkursie nie można robić projektu. I to jest główna przeszkoda.
Wniosek o dofinansowanie (co warto zmienić? co warto pozostawić?):
Nie wypełniałem
Generator wniosków o dofinansowanie (jak pracuje Ci się z generatorem? co należy w nim zmienić? co warto pozostawić?):
Nie korzystałem
Jan M. Grabowski
Procedury konkursowe (co utrudnia aplikowanie o środki? co ułatwia aplikowanie? co warto zmienić w procedurach?):
Warto, aby każdy konkurs miał swoistą preambułę, a może nawet więcej - opis jego założeń i celów, ale wyrażony językiem "nie-funduszowym". Taki, który pozwoli zarówno niedoświadczonym, jak i doświadczonym wnioskodawcom zrozumieć sens, intencje i oczekiwane efekty konkursu. Z ogólnymi przykładami rozwiązań (działań/przedsięwzięć), ze wskazaniem głównych założeń konkursu co do struktury projektu (na linii: działania >> rezultat) itp.

Z pewnością przygotowanie takiego materiału jest trudne, jak i wymaga wyraźnego zastrzeżenia, że nie jest wykładnią/interpretacją oraz jedynym obowiązującym wzorem postępowania. Jednak zastosowanie ww. podejścia pozwoli przybliżyć zarówno wnioskodawcom, jak i samej IZ intencji i oczekiwań wobec konkursów, nada konkursowi i dokumentacji bardziej "ludzki" wymiar, a nie będzie spychać obu stron w domysły i mniej lub bardziej udolne interpretacje dokumentacji, typów projektowych etc.

I klasyczny cytat w podsumowaniu: "Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić - to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz."  :-)
Wniosek o dofinansowanie (co warto zmienić? co warto pozostawić?):
- -
Generator wniosków o dofinansowanie (jak pracuje Ci się z generatorem? co należy w nim zmienić? co warto pozostawić?):
- -
Marzena RCfkr
Procedury konkursowe (co utrudnia aplikowanie o środki? co ułatwia aplikowanie? co warto zmienić w procedurach?):
Absurdem jest konieczność finansowania miejsc powstałych w poprzednim okresie finansowania, w naszym przypadku w Mieszkaniach Chronionych, aby móc ubiegać się o kolejne. po zakończeniu projektu należy wszystkie wykazać jako trwałość (te  , których już nie ma, bo zakończył się okres finansowania) oraz te, które powstaną. To jest niedorzeczne.
W opisie typów projektu jest mowa o tworzeniu i rozwoju miejsc, jednak interpretacja dotyczy wyłącznie tworzenia nowych miejsc. Dlaczego "rozwój" jest pomijany. Przecież rozwijanie w oparciu o posiadane zasoby sfinansowane w poprzednich okresach jest od strony ekonomicznej jak najbardziej uzasadnione. Tym bardziej, że nie było ustalonej trwałości.
Zapis o możliwości składania wyłącznie jednego wniosku jest też dyskryminujące. W jednym wniosku składamy ofertę na kilka typów i jeśli nie przejdzie wszystkie działania odpadają. Jeżeli można byłoby składać dwa, wtedy szansa na dofinansowanie jednego z działań byłaby większa.
Weryfikowanie trwałości powinno być dokładnie opisane w warunkach konkursu. Teraz dowiadujemy się o warunkach miesiąc przed zakończeniem projektu, czyli podpisujemy umowę nie znając jej warunków.
Wniosek o dofinansowanie (co warto zmienić? co warto pozostawić?):
Pewnie dużo można zmienić, ale to zostawiam specjalistom od przygotowania wniosków.
Generator wniosków o dofinansowanie (jak pracuje Ci się z generatorem? co należy w nim zmienić? co warto pozostawić?):
A tu jak wyżej.  ;-)
Komentarze ogólne (3) pokaż
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych