Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

KONSULTACJA ZAŁOŻEŃ DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, w ramach projektu „Programy dla zmiany - partycypacyjne tworzenie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi na szczeblu centralnym” (POKL.05.04.02-00-I27/15), przedstawia do konsultacji wypracowany we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki projekt dokumentu pn. „Założenia Programu współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki z organizacjami pozarządowymi na lata  2016-2018”. Założenia powstały w wyniku prac powołanego w ramach projektu Zespołu Konsultacyjnego, w skład którego weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych i MSiT. Konsultacje publiczne projektu mają zapewnić ich doprecyzowanie, weryfikację potrzeb w zakresie współpracy w najbliższych latach zgłaszanych przez stronę społeczną oraz zebranie i włączenie do dokumentu rozwiązań i uwag zgłaszanych przez interesariuszy. Konsultowany dokument składa się z dwóch części: 1. Tekstu Założeń do programu współpracy. 2. Formularza konsultacyjnego składającego się z pytań zamkniętych oraz otwartych (prosimy o odpowiedzi na pytania poprzez portal lub wysłanie ich na adres:michal.braun@ofop.eu). 
Organizator konsultacji: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
12324>
Komentarze (2)
użytkownikkomentarz
Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych
Treść uwagi/ propozycja:
Również popieramy postulat o skróceniu okresu obowiązywania programu.
Nr str./ rozdziału do którego odnosi się uwaga/ propozycja:
1
Uzasadnienie uwagi/ propozycji:
Zadań do wykonania jest bardzo mało, a od ich wykonania zależy tak naprawdę podjęcie usystematyzowanej (poukładanej) i faktycznej współpracy.
PFRKiS Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki
Treść uwagi/ propozycja:
Proponujemy, aby program trwał krócej niż planowane trzy lata
Nr str./ rozdziału do którego odnosi się uwaga/ propozycja:
1
Okres obowiązywania i realizacji założeń
Uzasadnienie uwagi/ propozycji:
Zaplanowane w założeniach działania mogą zostać zrealizowane w krótszym okresie >> w ciągu maksymalnie dwóch lat.
Komentarze ogólne (1) pokaż
Załączniki (1)
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych