Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

O PROJEKCIE

Serwis stacja-konsultacja.pl jest jedną z inicjatyw Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych służących  rozwijaniu procesów konsultacji społecznych oraz elementem projektu „Wysoka jakość konsultacji społecznych”. Projekt ma pomóc stworzyć proste, ale efektywne modele prowadzenia konsultacji społecznych w samorządach terytorialnych wszystkich szczebli (gmina, powiat, województwo).
 

Wypracowywaniem tych rozwiązań zajmują się międzysektorowe zespoły skupiające przedstawicieli administracji publicznej i organizacji pozarządowych: w powiecie bydgoskim, w powiecie chełmińskim i wojewódzki zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele organizacji oraz samorządów, w tym: regionalnego, powiatowego (powiatu rypińskiego), miejskiego (Włocławka), gminy-miasta (Radzynia Chełmińskiego) i wiejskiego (Bobrowa).

© 2019 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych